Balonlu zayıflama kemeri nedir


2011-2012 yılları arasında bin 243 obez hastaya cerrahi işlem uygulandı, yıllık vaka ortalaması 621 oldu.2008 yılında bu ameliyatı yapan hekimlerin çoğunluğu üniversitede görevliyken 2012 yılına gelindiğinde daha çok özel hastanelerde çalıştıkları belirlendi. Beden Kitle İndeksi (BKİ) 35 kg/m2’nin üstünde olup sistemik hastalığı olanlarla BKİ'i direkt 40 kg/m2’in üzerinde olanlar "morbid obez" kabul ediliyor.Beden kitle endeksi 40'ın üzerinde olup diyet, egzersiz, davranış tedavisi, ilaç gibi yöntemlerle kilo vermeye çalışan ancak başarılı olamayanlar veya kilo verdikten sonra alanlar, "sosyal güvence altında laparoskopik bariatrik cerrahiye uygun aday" olarak tanımlanıyor.Bu sayede hasta midesinin sadece 5'te 1'ini kullanabilyor.Mide bandı: Mide bandı, mide hacmini küçülten ameliyatlar grubundan.Kilonun yüzde 10'unun verilmesi bile çok önemli Raporda, vücut ağırlığındaki yüzde 10'luk bir azalmanın bile obeziteyle ilişkili risk faktörlerinde çok önemli azalma sağladığı ancak istatistiksel verilere göre obezite tedavisi uygulanan ve kilo verenlerin yüzde 95'inden fazlasının yeniden kilo aldığı belirtildi.Raporda, cerrahi yöntemlerle morbid obezlerin ancak binde birinin tedavi edilebildiğine dikkat çekildi.

2008 yılında 43 hekim 10 şehirde görev yaparken, 2012 yılında 112 hekim 31 ile dağıldı.Bu nedenle morbid obez hastaların, tıbbi beslenme tedavisi, egzersiz ve davranış terapileri gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle tedavi edilmeye çalışılmasının, hem hastanın sağlık sorunlarının çözümü, hem de maliyet açısından düşündürücü olduğu, bariatrik cerrahi uygulanmasının bu hasta grubu için çok daha etkin sonuçlar verebildiği bildirildi.BKİ 35kg/m2 üzerinde ve metabolik veya sistemik sağlık sorunları olup, bel çevresi uluslararası rehberde önerilen rakamların üzerinde olanlar da sosyal güvence altında bu ameliyatı olabiliyor.Diğer ameliyatlara göre en önemli avantajı, herhangi bir organı kesmeye, çıkartmaya veya iki farklı organı birbirine dikmeyi gerektirecek bir işlemin yapılmaması.Rapora göre obezite cerrahisi gerekli olup bu operasyonu geçiren hastalar açısından devlet 2-4 yıl içinde ekonomik kazanım sağlıyor.Şişmanlık tedavisinde cerrahi işlemlerŞişmanlık ameliyatlarında iki yöntem kullanılır.