Bitkisel zayıflama ibrahim saraçoğlu vikipedi


PH PH H+ iyonlarının elektrik potansiyellerine bağlı olarak veya renk indikatörleri ile ölçülebilir.Bu yönüyle aslında asitler olmadan hayat olmazdı diyebiliriz. Bundan başka çok çeşitlilik gösteren başka özellikleri de bulunur. Bir çok canlı organizma, hücreler, dokular, DNA yapıları, organik asitlerden teşekkül etmektedir. 3- Bazlarla reaksiyona girdiklerinde tuz ve su oluştururlar.Yüksek p H ‘a sahip sularda da p H’ı yükselten kimyasalların zararlı olup olmadığı belirlenmelidir.ASİTLER Asitler, çözeltiye hidrojen iyonu bırakan bileşiklerdir. Çeşitli asitlerin molekülleri, çözeltiye farkli miktarda serbest Hidrojen birakma egilimindedirler.Soda veya sodyumhidroksit ile de p Hyükseltilebilir.Asit nötralizer olarak kalsit kullanıldığı zaman suya karışan çözünmüş kireç taşları su sertliğinin artmasına neden olur.Bu parametre içme suyunun güvenliği hakkında direk bilgi vermez.Sodyum hidroksit, Na OH Na + + OH – Amonyum hidroksit, NH4OH NH4+ + OH – Genelde; 1- Acı tada sahiptirler. p H p H suyun asitlik veya bazlık durumunun bir ölçüsüdür ve logaritmik bir ölçüdür.Serbest iyonlar sürekli olarak tekrar kombine olurlar. Asidik olan bir su asit nötralizerleri ile ar ıtılır.Şimdi asitler ve bazlar hakkında bilgi vererek faydaları yararları zararları ve kullanım alanları nelermiş öğrenelim. Bu spesifik özellikler, anyon muhtevasi ve ayrilmamiş molekülerden dolayi olur.p H testleri ile suyun asidik olup olmadığı anlaşılabilir.Düşük PH’lı sular çoğunlukla, hız kısıtlayıcı reaksiyon olan katot reaksiyonunu kolaylaştırıp, korozyonu artırır.