Cilt bakımı hastane önünde


Erkek bebek doğmadan önce, testisler erkek bebeğin karnında gelişir.Kadınların doğurganlık nedeniyle sahip oldukları beden özellikleri, sağlık konusunun alt başlıkları olarak, “kadın sağlığı” ve “kadın hastalıkları” alanlarını ortaya çıkarmıştır.Erkeklerde doğurganlık özelliği olmasa da, cinsiyetin ve üreme olayının diğer ortağı olarak; erkeklerin de erkek olmalarından kaynaklanan beden özellikleri vardır ve kadınlarda olduğu gibi, erkeklerde de bu işlevdeki organların sağlıklı olup olmaması durumları yaşanır.Sitemizin Erkek Sağlığı ve Erkek Bakımı bölümünde, erkeklerle ilgili sağlık konularını ele alacağız; konusunun kapsamına giren haberleri ve tıbbî gelişmeleri vereceğiz.Bu işlemin belirli bir süre içinde yapılması gerekir.Bu erkek hastalığının oluşumu, doğum sırasında başlar.Doğumdan sonra doktor, skrotumu muayene ederek, testislerin inip inmediğini, eksikliğini veya iyi gelişmiş olup olmadığını anlayabilir. Doğumdan önce inmemiş olan testis, sonradan kendisi de inse, ameliyatla da düzeltilmiş olsa, normal bir testise oranla kanser olmaya daha yatkın sayılabilir.Bu nedenle, erkek çocuğa hamile olan veya erkek bebek doğurmuş annelerin bu konuda bilinçli ve dikkatli olmasında yarar vardır. Testislere kan taşıyan damarların bulunduğu spermatik kord kendi etrafında burulmuşsa , spermatik damarlar kan taşıma işlevlerini yerine getirememekte ve eğer bu durum zamanında düzeltilemezse testis, nekroze (kangren) olmaktadır.Tedavisinde, inmemiş bir testisin ameliyatsız olarak skrotum içine indirebilmek için çoğunlukla hormon verilir.Bazı erkek bebekler, testislerinden biri veya her ikisi skrotuma inmemiş olarak doğabilir.Böylece, çok sözü edilen bir alan olmasa da, “erkek hastalıkları” diye ayrı bir alanın varlığı, sitemizin “erkek sağlığı” bölümünün de varlık nedenidir.

Erkek hastalıkları hakkında daha ayrıntılı bilgileri ve her erkek hastalığı için ayrı makaleleri, bu bölümün sonraki yazılarında bulabileceksiniz.Erkek hastalıkları konusunun, sitemizdeki bu ilk yazısında, Sağlık Bakanlığı’ndan derlenen, en çok görülen erkek hastalıkları hakkında kısa bilgiler paylaşıyoruz.Bu erkek bebeklerin çoğunda testisler, hiçbir tıbbî müdahale olmaksızın, birkaç yıl içinde kendiliklerinden skrotum içindeki normal yerlerine inerler.Yaşamın başlangıcında inmemiş olan ve hormonlara da cevap vermeyen testislerin tedavisi olarak, gelecekte kısırlık sorunuyla karşılaşmasını önlemek ve testis kanserine yatkınlığı azaltmak için ameliyat edilirler. Anlaşılacağı gibi, inmemiş testis rahatsızlığı, doğum sırasındaki ve doğum sonrasındaki aşamaları ilgilendiren erkek hastalıkları grubundadır.İnmemiş testis rahatsızlığı, pek nadiren görülen erkek hastalıkları arasındadır.