Cilt bakımı ile ilgili anket soruları word


Materyal Tasarm ve Gelitirilmesi Dersinin nemi ve retim yesinin Uymas Gereken Baz Kurallar. Etkili Örenite Hazr Bulunuluk, Etkili reniin Aamalar; Dncenin Nefes Almas, Gerek retim, renim ve Eitimin nemi. retim Teknolojileri ve Materyal Gelitir/Gelitirme Dersinde lenen Makaleler. Mezun olduktan sonra mezuniyet not dizgesi (transkriptle/diplomasyla) ya da mezuniyet belgesi ile beraber rencinin her derse ka saat devem ettii, özürlü-özürsüz kaç saat devam etmedii ve ka saat rapor ald belirtilmelidir. Devamszlk snrnn stnde derse devam ettii belli saat karlnda renciye sorumluluk tamas nedeniyle puan verilmelidir.Niçin Derslerinize Çok yi Çalmalsnz ve Mesleinizin Piri Uygulaycs Olmalsnz?Öneri; - Öğrencinin devamsızlık hakkını tek havuzda toplayarak (16 haftada/20 gün) bir dersten diğerine aktarabilmelidir.- Belki de baz derslerde devam zorunluluu olmamal, ancak özürlü, özürsüz ve özel hallerdeki devamszlklar mezuniyet belgesi ve diplomasna ilenmeli, tatbik/uygulay ve etkinliklere belli bir oran verilmelidir.nsann bir kanad melei/ruh, akl ve insani vicdan, bir kanad hayvanidir/nefis, zeka ve hayvani vicdandr.Niçin nsann Melei Kanad (Melei Akl, Peygamberi Ruh, Peygamberi Vicdan ve nsancl Ahlak Kanad) ve Hayvani Kanadyla (Zekâ, Nefis, Vahi Vicdan ve Hayvani Ahlak Kanad) Her Zaman Rahmani/nsancl Adreslerde Bulunuu Alk Tepki Haline Getirii Farzdr?Yani devamsızlık hakkını toplu olarak dersler arasında aktararak kullanabilmeli.Niin Bir nsan Peygamber Ahlaklda Olsa, Mesleinin Piri Deilse Yaratklara Yararl Olamaz Tam Tersine Zararl Olur?- Bu ekilde rencinin ftrat, ahlaki ve sorumluluk tama/tay oranlar hakknda bilgi edinilmi olur. Birinci ikinci ve üçüncü dünya savalaryla bu sorunun ilikisini izah ediniz. Materyal Gelitir Dersinde, Zihinsel ve El Becerilerinin Gelitirilmesinin nemi. dijital(hesabi) Fotoraf Makinesi Satn Alnrken Dikkat Edilmesi Gereken Hususular, dijital(hesabi) Fotoraf Makinesi Kullanlrken Uyulmas Gereken Genel ve zel Kurallar Ik Kutusu Aparat Kullanlarak Bilgisayar Ortamna Materyal Aktarma, DPI Tanm, Pozitif-Negatif Film ve Boyutlu Hareketsiz Yaratklarn dijital(hesabi) Ortama Aktarlmas, Caml Tarayc (Scanner) -Yazc Ve Dp Deerlerine likin Yaplm Denemenin Sonular Verilmitir. Hukuk Fakültesi ve Tp Fakültesinde derse devam zorunluluunun yüzdelerinin ayn olamayacan düünün.Gerekirse uygulamalardan sonra gerekeli raporla ve yeddi yeminle deitirilmelidir. Neden mesleimizi ve insancl ahlakn her ikisini de öretmek, örenmek, bilmek ve doru uygulamak farzdr?Niin Mesleinin Piri Olan Bir nsan Rahmani/nsancl Ahlakl Deilse Yaratklara Yararl Olamaz Tam Tersine Zararl Olur?- Belki de devam zorunluluğu oranı her derse özgü olmalıdır.- Bir doktor düünün meslein de yeterince bilgi, beceri, uygulay ve kendini (toplumsal iliki, bilgi, beceri ve uygulaylarn) güncelleyi marifetlerine sahip ancak yeterince Rahmani/ insancl ahlaka sahip deilse hiç phesiz ki hastalarna ve insanla icabeti liyakatli olmayacaktr.

Biyolojide retim Teknolojileri ve Materyal Gelitirme Dersinin renciye Kazanmlar. Ne Zaman Balar, Uygulamalarla rencilerimizde Sentez Gcn Gelitirme. Devamszlk hakkn snrda kullanan renciye derse devam puan verilmemeli 100 zerinde ald not ya da puan baz alnmal.Bu Dersi Nasl leyeceiz, Bu Dersin Kazanmlar Neler Olacak? Algda Deimezlik Ynteminin Baz Uygulamalar, Prensipleri ve Teknikleri Nelerdir? retim, renim, Eitim ve Terbiye Nedir ve Aralarndaki liki le lgili nemli Kavramlar ( Eitimin Amac, Eitimin Hedefi, Eitim Program, Eitim Sreci, retim Program, retim Sreci, Örenim Program, Örenim Süreci) Etkili Öreni Nedir? Bilgisayar, Tarayc ve nternetin nemi, nternet, ntranet, Dirinet (Ekstranet) Nedir? Bir Cismi dijital(hesabi) Ortamda Ik Kutusunda Bytmek in Gelitirilen Bant nemli ve Kapsaml Kavramlarn Tanm (Baz Kriter ve Mifer Kavramlarn Tanm). Derse devam eden örenci ne anlam tar ve bize neyi ifade eder?Öğrencinin dersi dinleme ve tartışmalara katılması bedelinde 5-10 kanaat puanı verilmeli, bu eylemlere katlmayan renciye snavda 100 zerinde ald not ya da puan baz alnmal.- Kz rencilerin ayda bir ya da iki gn (istedii gnler) zel halleri nedeniyle derse gelmedikleri halde derse geldi gsterilmelidir.- Bir doktor düünün meslein de yeterince bilgi, beceri, uygulay ve kendini (toplumsal iliki, bilgi, beceri ve uygulaylarn) güncelleyi marifetlerine sahip deilse Rahman/nsancl ahlaklda olsa hiç üphesiz ki hastalarn eksik ve sakat tedavi edecektir.