Cilt bakım önerileri kadınlar kulübü hamilelik


Ayrıca çalışan kadınlar, çocuklarını emanet edebilecek her türlü kurumdan yoksundular.Hiçbir siyasal hakka sahip olmayan kadınlara, başta kamu ve hükümet işleri olmak üzere birçok meslek tamamen kapalıydı.Bütün ücretli kadınların %55'i hizmetçi veya gündelikçi olarak çoğunlukla da toprak beylerinin yanında çalışıyordu.Kamu alanında ve kültürel yaşamda ise kendilerine hiç yer bulamıyorlardı.Sefalet ücreti, uzun çalışma saatleri, sağlığa aykırı çalışma ve yaşam koşulları, her türlü haktan, sosyal güvenceden ve çalışma güvenliğinden yoksunluk ve sürekli olarak aşağılanma...Kadınların sanayide yoğun olduğu alanlar, ücretlerin en düşük ve çalışma koşullarının en ağır olduğu tekstil ve konfeksiyon işletmeleriydi.Ücretli kadınların tamamının sadece %13'ü sanayide çalışıyordu.Kadınlar için mesleki eğitim, ev ekonomisi, el işi, dikiş ve nakış öğretilen az sayıdaki özel meslek okuluyla sınırlıydı.Orta ve yüksek öğrenim bir yana, kadınların ilköğrenim görmeleri bile güçleştirilmiş durumdaydı.Devrim öncesi Rusya'da çalışan emekçi kadının payına düşen buydu.Devasa doğal ve yeraltı zenginliklerine ve büyük nüfusuna rağmen Çarlık Rusya'sı gelişmiş kapitalist ülkelerin çok gerisindeydi.Kadınların sadece %11,7'sinin okur-yazar olduğu göz önünde tutulduğunda, kadınlar açısından siyasal yaşama katılmanın asgari önkoşullarının da olmadığı rahatlıkla söylenebilir.Yani, kadınların ağırlıklı bölümü tarımda çalışıyordu. Köylü kadının durumu da diğerlerinden farklı değildi.Sabahın ilk ışıklarından akşamın geç saatlerine kadar çalışmalarına rağmen sefalet içinde yaşıyorlardı.