Cr beslenme ve diyetetik bölümü


Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde.İkinci danışman : Prof. Etanolün oksidasyon ürünlerinin demirli malzeme üzerindeki etkisinin araştırılması. Isıl işlemlerin AISI 304, 310, 316, ve 430 tip paslanmaz çeliklerin sulu ortamdaki korozyon davranışlarının incelenmesi. Hekzametilentetramin'in klorürlü ve sülfatlı ortamlarda çeliğin korozyon davranışına etkilerinin incelenmesi. Atomik absorbsiyon spektrofotometrik yöntemi ile anne sütünde bulunan bakır, demir ve çinko miktarlarının tayinleri ve bu minerallerin miktarlarına laktasyan (süt emzirme) evrelerinin ve annenin sosyo­ekonomik ve kültürel durumunun etkilerinin saptanması. Polivinilpirolidon (PVP) ve tiyosemikarbazitin (TSC) betonarme demirinin korozyon davranışına ve beton dayanımı üzerine etkilerinin araştırılması. Niğde'de yaşayan bir grup hipertansif kişide idrarla atılan ca2+ ve mg2+ düzeylerinin aas yöntemiyle tayini ve değerlendirilmesi. Gurten, AA., Kayakirilmaz, K., Yazici, B., et al.,(2003). Narin, I., Soylak, M., Kayakirilmaz, K., et al.,(2003). Serum zinc copper, magnesium and calcium concentrations the throuhout the late normal and hypertensive states of pregnancy. S., Özgüneş, H., Kayakırılmaz, K., Ataç, B., Tuncer, S., Karabacak, O., Özer, D., Temizer, A., Çelebi, Y.,(1989).