Diyet listeleri 2014 sorgulama


Eksik belge ve posta yolu ile veya başvuru süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.Buna göre; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.Alınacak öğrenci sayısı başvuru tarihinden önce Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.(3) Öğrencilerin POMEM’lere dağıtımına ilişkin planlama, mevcut kapasite gözetilerek Başkanlıkça yapılır.Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.POMEM giriş yönetmeliğinin değişmesi ardından gözler POMEM BAşvuru tarihlerine dikildi.Başvuru zamanı ve sekli Genel Müdürlük tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlüklerine şahsen yapılır.(2) POMEM giriş sınavına başvurular her dönem için, Başkanlık tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında şahsen yapılır.Eğitim sonrasında mesleğe direk atama yapılması nedeniyle gençler tarafından oldukça fazla tercih edilen gibi merak edilen soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

İKİNCİ BÖLÜM Başvuru ve Adaylarda Aranacak Nitelikler Öğrenci kaynakları MADDE 5 – (1) POMEM’lere, lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilirler.POMEM başvuru tarihleri ile ilgili şu ana kadar kesin bir bilgi yok. Değişen yönetmeliğe göre, Polis olmak isteyen adaylarına aranan şartlar ve yapılacak sınav ile ilgili kurallar aşağıdadır.(3) Adayların KPSS taban puanı Bakanlıkça belirlenir.); Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olup yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimi veren egitim-ögretim kurumumdur.Duyuru, başvuru zamanı ve şekli, adayların çağrılması MADDE 7 – (1) POMEM’lere alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve sınav tarihleri Başkanlık resmi internet sayfasında veya diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.