Doğum sonrası beslenme pdf kitap


Aç kalan bir insanda, ince bağırsaktan sindirilmiş besin emilimi olmayacacağı için kapı toplardamarı içindeki glikoz miktarı azalacaktır.Proteinlere etki eden enzim çeşidi sayısı diğerlrinden daha fazladır. Tüm hayvanlarda besinlerin fiziksel sindirimi dişlerle gerçekleşmez. ayrıca hayvanlar aleminin tüm üyelerinde kılcaldamar bulunmaz (Örneğin; açık dolaşım görülen omurgasızlarda).Sindirim sisteminde görevli olan hormonlar, hücre zarındaki gliko proteinlerle etkileşerek, hücreyi uyarır ve hücrenin enzim salgısını başlatır. Ayrıca besinlerin (substratin) yüzey miktarının artışıda enzimatik reaksiyonları hızlandırır. Pepsinojen, HCl ile aktifleşir, pepsin enzimini oluşturur. Kandaki şeker miktarının, midede gerçekleşen kimyasal sindirime doğrudan bir etkisi yoktur.Bu deney hayvanına ağızdan besin verildiğinde, besinin kesik uçtan dıları çıkmasına ve hayvanın midesine ulaşmamasına karşın, midesinde mide özsuyu salgılandığı saptanmıştır. Doğru Yanıt: bÇözüm: Kalın bağırsaktan salgılanan mukus salgısı, bağırsak içini kayganlaştırarak, besin posalarının rektuma ilerleyişini kolaylaştırır.Karaciğer atrardamarı, karaciğer hücrelerinin oksijen ihtiyacı karşılayan bir damardır.Birbirini görmesi engellenen bu iki hayvandan birincisine ağızdan besin verildikten sonra iki hayvanın midesinde de mide özsuyu salgılandığı saptanmıştır. Deney : Birinci deneydekiyle aynı türe ait başka bir memeli hayvanın yemek borusu enine kesilmiş ve kesik uçlar dışarıda olacak şekilde boyun bölgesine tutulmuştur.Yani reaksiyonlr, su ve enzimler aracılığıyla gerçekleştirilir.Oluşan glikozlar, karaciğer üstü toplardamarıyla vücuda verilir.Dolayısıyla kimyasal sindirimde enzim ve su doğrudan görev yapar. Kandaki şeker miktarı faktörlerinden hangileri etkilidir? Çözüm: Besin maddelerinin midede sindiriminde enzim miktarı etkilidir.Doğru Yanıt: aÇözüm: Besinlerin kimyasal sindirimi bir hidroliz olayıdır.Dolayısıyla yağ ve maltoza etki eden enzim çeşiti sayısı eşittir. Aldıkları besinleri kimyasal sindirime uğratarak oluşan ürünleri metabolik olaylarında kullanırlar. Fakat hayvanlar aleminin bütün canlılarında diş yapısı bulunmaz (Örneğin; solucan, sünger, kuş gibi).Hormonlar, kimyasal sindirimde doğrudan görev yapmaz. Yağların ester bağlarına etki eden tek enzim lipaz, maltozun gliozit bağına etki eden tek enzim ise maltaz enzimidir. Doğru Yanıt: eÇözüm: Hayvanlar aleminde incelenen tüm canlılar heterotoftur.