Kilo vermek için hangi egzersizler yapılır video


Bu durum sigara vb çevresel etkenlerin zararlı tesirlerinin vücudumuzda nötralize edilmesini zorlaştırır ve bunun sonucunda KOAH başta olarak bronşektazi, siroz gibi bazı hastalıklar gelişir.Astımın allerjiyle ilişkisi KOAH’ a göre daha belirgin olup, allerjik göz ve burun nezlesi gibi diğer allerjik hastalıklar astımlılarda sıklıkla beraber bulunur. En sıklıkla uzun yıllar sigara içmiş, 50-60 yaşlarındaki erkeklerde görülmekle birlikte, sigara içen kadınlarda da görülmektedir.Sigaraya erken başlayanlarda, uzun yıllar sigara içenlerde, günde daha fazla sayıda sigara içenlerde daha erken ve daha ağır görülür.Hastalığın akciğerde daha yaygın ve ağır olduğu gözlenir. Hatta, istirahatta ve gece uykudan uyandıran, uyutmayan nefes darlığı şekline ilerler.Uzun yıllar sigara içen kişide hiç bir belirti vermeden sinsi sinsi ilerler. Ancak, sigara içenlerden kimde hastalık görülecek kimde görülmeyecek bunu hastalık ortaya çıkmadan önce bilme imkanımız olmadığından potansiyel olarak sigara içen her kişi KOAH adayıdır. Genetik olarak sahip olunan bazı özelliklerin sigaranın zararlarına karşı duyarlılığı artırdığı düşünülmektedir.Astımda hastalık tablosu yıllar içerisinde iyileşme-kötüleşme şeklinde dalgalanmalar gösterirken, KOAH’ ta hastalık yaşla birlikte giderek kötüleşme gösterir.Evet, ancak bunların hiçbiri sigara ile kıyaslanabilecek ölçüde hastalıktan sorumlu değildir. Hava kirliliği, işyerinde maruz kalınan kirli ve tozlu hava, solunumsal enfeksiyonlar, allerjiye yatkınlık (atopi) ilk sayılabilecek diğer nedensel faktörlerdir. Bazı iş yerlerinde ortam havasında çeşitli kimyasal gazlar, tozlar bulunmakta ve kişi yıllarca bunları solumaktadır. KOAH’ lı hastaların her mevsimde şikayetleri vardır.Sigarayı bırakanlarda ise hastalığın seyri değişir ve ilerleme hızı yavaşlar.Ancak, bu şikayetler ani başlayıp, kısa süren, gelip-geçici bir şekilde olmayıp, aylarca, yıllarca devam eden ve giderek artma gösteren bir seyir izler. KOAH hemen hemen daima sigara içenlerde görülürken astımda böyle bir ilişki yoktur.

Çünkü, kişiyi zamanla başkalarının desteğine bağımlı hale getirmekte, malul etmekte, kalıcı işgücü kaybına yol açmakta ve yıllarca çok pahalı tedavi maliyetleri getirmektedir.Alfa-1 antitripsin eksikliğine bağlı KOAH sigaraya bağlı KOAH’ tan farklı mıdır? dekatlarından itibaren uzun yıllar sigara içmiş bir kişide genellikle önceleri yokuş ve merdiven çıkarken kendini gösteren bir nefes darlığı başlar.Ağır olgular hariç, astımda şikayetler devamlı olmayıp zaman zaman ataklar halinde görülüp, hasta kriz dışında kendini tamamen sağlıklı hissederken; KOAH’ ta yakınmalar devamlıdır. KOAH, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Tam olarak karşılamasa bile yaygın olarak kronik bronşit, müzmin bronşit gibi isimlerle halk arasında anılmaktadır. Akciğerlerimizdeki hava yollarının daralmasına bağlı olarak nefes alıp verme, bilhassa nefes verme sırasında hava akımının kısıtlanması ile karakterize süreğen bir hastalıktır. Tüm dünyada erişkinlerde en sık rastlanan hastalıklardan birisidir. Nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma, göğüste tıkanma, hırıltılı solunum ve morarma gibi yakınmalara yol açar. Ancak astım genellikle çocukluk ve genç erişkinlik yaşlarında ortaya çıkarken KOAH ileri yaşlarda (50-60 yaşlarında) görülür.İleri yaşlarda ortaya çıktığında ise iş işten geçmiştir ve yapacak fazla bir şey kalmamıştır. Ancak, sadece genetik temayülün KOAH oluşturması çok nadir bir durumdur.