Krauf selülit kremi kullananlar


Akut romatizmal ateş (ARA) gelişmekte olan ülkelerde daha sıktır.Streptokok farenjitinin klinik şiddeti ile ARA gelişimi arasında bağlantı vardır.Penisilinin en ciddi yan etkisi anaflaktik reaksiyondur.Romatizmal kapak hastalığı mevcut ise en az 40 yaşına kadar veya yaşam boyu benzatin penisilin ile sekonder proflaksi uygulamak gerekir.Romatizmal kapak hastalığı otoimmün cevap sonucu oluşur.Streptokok pyogenes farenjiti en sık 5-15 yaş arasında görülür.Penisilin uygulanırken deri testinin uygun şekilde yapılması ve yorumlanması, olası anaflaksi reaksiyona müdahale için gerekli malzemenin ve ilaçların hazırda bulundurulması ve anaflaksiye uygun müdahalenin yapılması tıbbi ve yasal açıdan önemlidir.Penisilin alerji şüphesi varsa deri testi yapmadan hastaların pediatrik alerji tarafından majör ve minör determinant kullanılarak yapılan testler ile değerlendirilmesi ve penisilin alerjisinin aydınlatılması gerekir.Penisilin GAS ile oluşan tonsillofarenjitin tedavisinde, ARA’nın primer ve sekonder proflaksisinde kullanılmaktadır.Penisilin allerjisi olanlarda alternatif ilaç yokluğunda desensitizasyon yapılabilir.Anaflaktik reaksiyon penisilinin majör veya minör determinantı ile oluşabilir.Penisiline bağlı anaflaksiyi önlemek için penisilin alerjisini iyi sorgulamak ve deri testini uygun olarak yapmak ve yorumlamak gerekir.

Penisilin pediatri ve pediatrik kardiyolojide sık kullanılan bir ilaçtır.Primer proflakside tek doz intramüsküler (İM) benzatin penisilin veya oral penisilin V (fenoksimetilpenisilin) 10 gün süre ile verilir.ARA sistemik bir hastalık olup çocuklarda grup A streptokok (GAS) farenjitinden sonra gelişir.İM enjeksiyon sırasında ağrıyı azaltmak için lidokain veya lidokain-prilokain (EMLA) krem kullanılabilir.Çocuklarda bakteriyel farenjitin en sık nedeni grup A streptokoklardır (GAS).