Lahana diyeti ilk gun izle


Abdülhamit Han tarafından ihdas edilmiş olup; savaş zamanında, büyük afetlerde devlete, millete hizmet eden kadınlara verilirdi. 14- Bereket boynuzu 15- Nışan-ı iftihar 16- Yay 17- Mecidi nişanı 18- Borazan, modern mızıka takımının kullandığı çalgı aletidir 19- Şefkat nışanı, 1878′de II. Piri Reis Haritasi Piri Reis, Ahmet Muhiddin Piri, Ahmet ibn-i el-Haç Mehmet El Karamani (d. Piri Reis, dünyanın ilk denizcilik kılavuzu niteliğindeki Kitab-ı Bahriye'sinde, Amerika'nın Osmanlılar tarafından resmen keşfinin, Kolomb'tan 29 yıl önce "Antilya" ismiyle gerçekleştirildiğini belirtir. 12- Asa ve şeşper 13- Çapa, Osmanlı denizciliğini temsil eder. Kanuni bunu Sadrazam İbrahim Paşa'ya sormuş; o da "ülkemize çok uzak olduğundan vazgeçilmesini" talep etmiştir. Kolomb, Osmanlı'dan istediğini elde edemese de, Kemal Reis'in hizmetindeki tecrübeli denizcilerin ve İspanya'da esir olan Türk tayfaların kılavuzluğundan faydalanmıştır. 26- Tek taraflı teber (balta) 27- Bayrak 28- Osmanlı sancağı 29- Mızrak: Son dönem mızraklı süvari alaylarını remzeder 30- Kalkan, Ortasında stilize edilmiş bir güneş motifi var. Ulubatlı Hasan da vücudunun oklarla delik deşik olmasına rağmen yaralı ars-lan gibi sancağın yanına düşman askerlerini yaklaştırmıyordu. Devletlerin insanları tarafından benimsenen armaları vardır. 1- Tuğranın etrafındaki güneş motifi, padişahın güneşe benzetilmesinden ileri gelir 2- II. 10- Nışan-ı al-i imtiyaz: Devlet adına faydalı işlerde bulunmuş ilim adamları, idareci ve askerlere veriliyordu. 23- El siperlikli tören kılıcı: bu kılıç klasik Türk kılıcı olmayıp, o devirdeki subaylar tarafından kullanılırdı. 25- Çift taraflı teber, orduda üst düzey görevliler tarafından üstünlük sembolü olarak kullanılmıştır. Bunun üzerine Kanuni Amerika'ya bir sefer düzenlenmesine sıcak bakmamıştır. Mesela, dinini gizlediği Rodrigo, en güvenilir akıl hocası olmuştur. 12 yıldız: Rivayete göre bu 12 yıldız 12 burcu temsil eder… Amerika'yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınmıştır. Yüzyılda Amerika'nın doğu kıyılarında bulunan "Büyük Türk Takımadaları"nın ilk kâşifidir. 20- Top gülleleri (Bazı armalarda bulunmuyor.) 21- Kılıç 22- Top, topçu ocaklarını temsil eder. Çok genç yaşta şehitlik rütbesini kazanan Ulubatlı Hasan’ın vücuduna 27 ok saplanmıştı.Osmanli Tugrasi Osmanli Armasi Yeniceri Resimler Osmanli Resim Resimler Arma kimliği anlatan, bir işarettir. Abdülhamit’in tuğrası 3- Sorguçlu serpuş: Osman gaziyi ve tahtı temsil eder 4- Yeşil Hilafet sancağı 5- Süngülü tüfek: Nizam-ı Ceditle birlikte Osmanlı ordusunun asıl silahı olmuştur 6- Çift taraflı teber 7- Toplu tabanca 8- Terazi: şeşper ve asaya asılıdır, adaleti temsil eder. 11- Nışan-ı Osmani: Sultan Abdülaziz Han tarafından 1862′de ihdas edilmiş olup, devlet hizmetinde üstün başarı sağlayanlara verilirdi.

Arkadaşlan bu okları çıkardılar ve bu mübarek şehidi Fatih’in huzuruna götürdüler.Çok daha ilginci, Tarihçi Esat Efendi, "Hulasâ-i Ahvâl-i Tunus ve Garp" kitabında, Barbaros'un Kanunî'ye yazdığı mektupta, Amerika'nın fethedilmesi için padişahtan müsaade istediğini yazmıştır. Beyazıd'dan yardım istemiş; fakat Osmanlılar, yolu ve kıtayı bildikleri için iltifat etmemiştir. Nihayet diğer arkadaşlan yanına gelmiş, Hasan’ın etrafına halka olmuşlardı. Sancağın artık emin ellerde olduğunu gören Hasan yüzünde mes’ud bir tebessümle ruhunu Rahman’a teslim etmişti. Fatih, İslâmın bu bahadır evladına dua ettikten sonra şöyle demiştir: “Ulubatlı Hasan’ım! Eğer sultan olmasaydım, Ulubatlı Hasan olmak isterdim!