Önerilen diyet listesi 8.sınıf


Bu koullara gre ekip ba ve ksm efi olma olanaklar vardr.Salk meslek liselerinin “Acil Tp Teknisyenlii” blmnden mezun olanlar istedikleri takdirde, Acil Yardm Teknikerlii, Ambulans ve Acil Bakm Teknikerlii, Ameliyathane Teknikerlii, Elektronrofizyoloji, i Sal ve Gvenlii, tfaiyecilik ve Yangn Gvenlii, Salk Kurumlar letmecilii (Akretim) Tbbi Mmessillik ve Pazarlama Cerrahi teknikerlii, ve Ura Terapisi n lisans programna snavsz gei iin bavurabilirler.Acil tp teknisyeni olmak isteyenlerin; - nsanlara yardm etmekten holanan, - Dikkatli, temiz, titiz, - Soukkanl, - Ani durumlarda hzl ve doru karar verebilen, - Bedence salam ve gl kiiler olmalar gerekir. Acil Tp Teknisyenlii meslek eitimine balayabilmek iin; - lkretim okulu mezunu olmak, - Salk meslek lisesinin Acil Tp Teknisyenlii blmne nkayt yaptrp, nkayt yaptranlar arasndan diploma notuna gre sralamaya girildiinde diploma notu yksek olanlar kesin kayt hakk kazanrlar. - Eitimin ierii rencileri Trk Milli Eitiminin genel amalar, temel ilkeleri ve salk meslek liselerinin zel amalar dorultusunda, salk meslei olan acil tp teknisyenliine hazrlamaktr.Gereken koullara sahip olduklar takdirde yerletirilebilirler. - Vatandalarn bavurularn kaydeder, - Bu bavurular mahkemelere iletir, - Yarglarn aldklar kararlarn uygulanmasn izler, - Mahkeme ilamlarnn icras, alacaklarn tahsilinin salanmas ilemlerini yrtr, - nfaz kararlarnn uygulanmasn izler.nfaz kurumlarnda, noterlerde, resmi veya zel bankalarda, eitli kamu veya zel kurum ve kurulularda “Hukuk Mavirlii” blmlerinde i bulabilme olanana sahiptirler.Meslekte ilerleme tamamen, deien ilk yardm tekniklerini takip etme ile beceri ve yeteneklere baldr.zel kurulularda ise asgari cretin katna kadar gelir elde edebilirler.Kamu Hukuku ve zel Hukuk Bilgisi, Hukuk Bilgisi, Hukuk Usul Bilgisi, Ceza ve Ceza Usul Bilgisi, cra flas Bilgisi, Avukatlk ve Noterlik Mevzuat, Mali Mevzuat, Hukuk Dili, Adli Tp nfaz Bilgisi, Kalem Mevzuat gibi hukuk bilgilerinin yan sra, Daktilografi, Trke, Yabanc Dil, Muhasebe, letme Ynetimi, Ariv ve Dosyalama Teknikleri gibi teorik ve uygulamaya ynelik dersler okutulmaktadr. Blm mezunlar, alacak snavlarda baarl olmak kaydyla mahkemelerin yaz ileri mdrl veya yardmcl, icra mdrl veya yardmcl, zabt katiplii grevlerine atanmaktadrlar.zel kurulularda ise mesleki bilgi ve tecrbelerine gre st grevlere getirilmektedirler.Adalet meslek elemanlar mahkemelerde ve infaz kurumlarnda mdrle kadar ykselebilirler.“Adalet Meslek Eleman” n lisans programn baar ile bitirenler, SYM tarafndan alan snavda baarl olduklar takdirde, Hukuk alanlarndaki drt yllk lisans programlarndan birine dikey gei yapabilirler - Meslek elemanlar, - renci Seme ve Yerletirme Snav Klavuzu SYM 2005, - niversiteler, Yksekrenim Programlar ve Meslekler Rehberi (Prof. Yldz KUZGUN), - Meslek Yksekokullar ile Akretim nlisans Programlar Mezunlarnn Lisans renimine Dikey Gei Snav 2005 Klavuzu, - MEDAK (Meslek Danma Komisyonu) yesi kurulular.- Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Adalet Meslek Yksekokulu, - Atatrk niversitesi Erzincan Meslek Yksekokulu Adalet Blm, - Dokuz Eyll niversitesi Hukuk Fakltesi Adalet Meslek Yksekokulu, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Adalet Meslek Yksekokulu, - Seluk niversitesi Hukuk Fakltesi Adalet Meslek Yksekokulu, Meslek liselerinin Adalet, Zabt Katiplii blmlerinden mezun olanlar “Adalet ve Adalet Meslek Yksekokulu” n lisans programna snavsz gei iin bavurabilirler.Acil tp teknisyenleri bazen ak havada (trafik kazalar vb. - Kltr dersleri, salk meslei ile ilgili temel bilim dersleri ile ilk yardm bakm planlama, ilk yardm bakm uygulama, acil bakm nitesi ara ve gerelerini kullanma, kazazedeyi koruyucu ve acil bakm nitesine alarak iyiletirme mdahaleleri uygulama dersleri okutulmaktadr. snfta genel kltr derslerinin yan sra, tantm ve ynlendirme dersi de verilmektedir.

Gereken koullara sahip olduklar takdirde yerletirilebilirler. Meslek liselerinin snavsz gei iin belirlenen blmleri dndaki blmlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise snavsz yerletirme sonunda kontenjan kalrsa ek yerletirme ile ak olan programlara isteklerine ve SS puanlarna gre yerletirilebileceklerdir.- Yaralar tedavi eder, sarar, - iddetli kanamalar nler, - Solunumun durmas halinde sun’i teneffs yaptrr, - Zehirli maddeleri vcuttan temizler, - Deriyi ypratan maddeleri temizler, - oka giren hastalar oktan karmaya alr, - Tansiyon ler, ine yapar. alrken hastalarla, hasta yaknlar ve dier salk personeli ile iletiimde bulunur.Meslein eitimi aadaki meslek yksekokullarnn Adalet blmlerinde verilmektedir.Bunun iin, SYM Bakanlnca yaplan renci Seme Snavna (SS) girmeleri ve yeterli “Szel (SZ)” puan almalar gerekir. Eitim Adalet Meslek Yksekokullarnda rencilere, adalet hizmetlerinin gerektirdii nitelikler gz nnde bulundurularak teorik ve uygulamaya ynelik bilgiler verilir.Eitim sonras elde edilecek kazan oran bulduu ie ynelik olarak deimektedir.