Sağlıklı beslenme bilgi 6.sınıf


Geçmişte ve günümüzde kullanılan dillerin de bilinmesi filolojinin konusudur.6. Siyasi belgeleri ve antlaşmaları inceleyen, açıklayan ve yorumlayan bilim dalıdır. ETNOLOJI: Birden fazla sayıdaki toplumların gelenek ve göre­neklerini kıyaslamalar yaparak inceleyen bilimdir.14. ŞECERE: Devletlerin tarihinde etkili olan kişilerin soy geçmişle­rini araştırır.23.Mesela, Osmanlı dönemi için yapılacak araştırmalarda değişik yazı türlerinin bilinmesi şart­tır. KIMYA: Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında kullanılan kalıntıların yıllarını belirlemede kimyasal metotlardan da yararlanılır.Yılan oynatıcılarının tercihleri daha sakin olan ve yemeyi gözünün kesmediği büyüklükteki objelere saldırmayan Asya Kobrası”dır. Tarih içinde oradan Güney Amerika ve Asya”ya yayılmış, Kuzey Amerika kıtasında ise zamanla yok olmuştur.Yılan oynatıcısı elindeki flütü sağa sola sallayarak yılanın baktığı hedefin yerini sürekli değiştirir. Yılan oynatıcıları genellikle gördükleri her şeye anında saldıran Kral Kobrası”nı tercih etmezler.Diplomatik: Fermanlar, beratlar ve dönemin yazışmalarını inceler. Nümizmatik: Eski paraları inceleyerek, toplumların ekonomik yapısı hakkında bilgi verir. Ancak tarihte yer ve zaman kavramının vazgeçilmez olması, yardımcı bilimlerden Coğrafya ve Kronolojiyi daha öncelikli konuma getirmiştir.1. Olayların geçtiği yerin özelliklerini, insanların ekonomik ve sosyal durumlarını incelerken mutlaka coğrafya bilimiyle birlikte çalışılır.Coğrafi konum, çoğu kez olayların neden ve sonuçlarında birinci derecede etkendir.Insanların sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerinde de coğrafi şartların büyük etkisi vardır. Beslenme ve üretim şekillerinin incelenmesinde ekonomik coğrafyanın katkıları büyüktür.2. Olayların gerçekleştiği zamanın tam ve doğru tespit edilmesi, sağlıklı sonuçlar elde edilmesi ve gerçekçi yorumların yapılabilmesi açısından çok önemlidir. Yazılı belgelerin çözümünde önemli bir bilim dalıdır.