Sağlıklı beslenme kulübünün görevleri 6.sınıf


A) Sınıf tahtasının silinmesinden nöbetçi öğrencinin sorumlu olması B) Çıkarılan kıyafetlerin odada gelişi güzel bırakılmayıp dolaba konulması C) Öğretmenin derse erken gelmesi D) Sınıf temizliğinin ortak yapılması Toplumun en küçük kurumuna ne ad verilir? Bilgi alışverişi Aralarında kan bağı olan, akrabalıkları bulunan kişilerin tümüne verilen ad hangi seçenekte belirtilmiştir? HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Test No :1 Ailede konulan kurallara herkesin uyması durumunda aşağıdakilerden hangisi olur? A) Takımı oluşturan kişilerin yetenekleri B) Takımı oluşturan kişilerin sorumluluklarını yerine getirme istekleri C) Takımı oluşturan kişilerin istedikleri gibi hareket edebilmeleri D) Takımı oluşturan kişilerin potansiyelleri Aşağıdakilerin hangisi işbirliğine örnektir? D) Ortak kullanım alanları temiz ve düzenli bırakılacak Aşağıdakilerden hangisi, aile kurumunun üyeleri arasında yer almaz? Çocuklar tarafından Aşağıdakilerden hangisi evimizde uymamız gereken kurallardan biridir? A) Yoksul öğrenciler için yardım düzenlenmesi B) 23 Nisan için sınıf olarak bir gösteri hazırlanması C) Bayrağın göndere çekilmesi D) Oyuna daha fazla zaman ayırabilmek için işlerin paylaşılması Takım çalışmasında işlerin paylaşılması aşağıdakilerden hangisine göre yapılmaz? A) Üstlendiği görevi yerine getirmek B) Grup toplantılarına katılmak C) Sorumluluk almaktan kaçınmak D) Grubun aldığı kararlara uymak Aşağıdakilerden hangisi “grup” için söylenemez? A) Aile ü) Birey C) Kişi D) Grup Okul büyük bir ailedir. A) Köylülerin, köy yolunu beraber yapmaları B) Öğrencilerin sınıf tahtasını sırayla silmesi C) Öğretmenin sınav kâğıtlarını başka bir öğretmene okutması D) Şehrin su ihtiyacının belediye tarafından karşılanması Aşağıdakilerden hangisi takım çalışmasına örnek olamaz?