Sağlıklı beslenme proje ödevi nedir


Bu araştırma Deneysel çalışmalar, performans ödevlerinin öğrenmeye katkısı olduğunu gösteriyor; ancak Berberoğlu (2008) diyor ki “…her aşamasının uzmanlarca kontrol edildiği ve uygulayıcılara sürekli geri bildirim verildiği deneysel ortam ülke genelinde sağlanamayacağından, deneysel çalışma bulguları ile karar vermek, ülke koşullarında uygulamanın nasıl yapıldığını görmezden gelmek anlamına gelecektir”.Bu yoruma katılmamak mümkün değil.1986-1992 yıllarında bazı çalışmalar ödeve ayrılan süre arttıkça başarının arttığını, bazıları da böyle bir ilişki olmadığını belirtiyor.Büyük sınıflarda ödeve ayrılan zaman günde bir-iki saatten az olduğu durumlarda başarı üzerinde olumlu etkiler görülüyor; ama bunun üzerine çıkıldığında etki olumsuz olurken, altına inildiğinde bir katkı sağlamıyor.Uzun süreli proje ödevleri gerçekten öğrenmeyi sağlamada etkili mi?Bu yazıyı kaleme almamın sebebi, ev ödevlerinin öğrenme üzerindeki etkisini irdelemek ve bu sayede veliler ve öğretmenler tarafından ödevlerin sorgulanmasını sağlamak.“…Araştırmalar ders saatlerinde öğretmen ya da öğrenciler tarafından ödevin değerlendirilip geri bildirim verilmesinin başarı üzerinde olumlu etkisi olmadığını gösterirken özellikle de Matematik başarısı ile de olumsuz ilişkisi olduğunu gösteriyor…Bu soruların cevabını bulmak için önce araştırmalarda ulaşılan sonuçlardan, sonrasında bu sonuçları nasıl yorumladığımdan bahsedeceğim.ğitim sistemimizi çocuğun sadece akademik gelişimi açısından değil, aynı zamanda psikososyal gelişimi açısından ele almak ve eğitime eleştirel bakmak gerektiğini düşünüyorum.Türkiye’nin de katıldığı Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim-PIRLS verileri incelendiğinde, daha çok proje yapan öğrencilerin okuma becerileri daha düşük çıkmış.Küçük yaşlardaki öğrenciler (okul öncesi, ilkokul, ortaokul) çok ödev yapınca beklenilenin aksine başarısı artmıyor (Gür,2003).”(Akt: Berberoğlu, 2008, s,51-52).Ödevlerin öğrenme üzerinde herhangi bir olumlu etkisi yok.Türkiye’de de Matematikte en başarılı çocukların haftada bir Matematik ödevi yapanlar olduğu rapor ediliyor (Akt: Berberoğlu,2008, s.51).Bizim çocuklar haftada 1-2, AB üyesi ülkelerdeki çocuklar ise ayda 1-2 kez proje yapıyorlar yani gelişmiş ülkelerde ilkokul düzeyinde çok fazla proje yapılmıyor. kademede daha çok proje ödevi yapan öğrencilerin matematik başarısı düşerken bu sonucu destekleyen başka bir veri de TİMSS sınavlarını inceleyen bir araştırmadan gelmiş.

devin öğrenci başarısı üzerine pozitif etkisi, yüksek okul ve kolej düzeyinde rapor ediliyor.Öğretmen ve velilerin, yerleşik bir uygulama olan ödevler konusunda katı inançları olabileceğinin farkındayım.sınıf) beslenmenin bile akademik başarı üzerinde ödevden daha etkili olduğunu söylüyor (Turanlı,2009; Berberoğlu,2008).Ancak 2000’li yıllarda yapılan araştırmalar ev ödevinin, ilköğretim düzeyinde başarıya hiçbir katkı sağlamadığını, ortaöğretim düzeyinde sınırlı (az) miktarda verilmesi halinde bir miktar katkı sağladığını, küçük yaştaki öğrenciler için (3-12.Birçok öğretmen ve velinin okulda görülen derslerin ödevlerle evde pekiştirilmesinin öğrenmeyi kalıcı kılacağına, sorumluluk duygusunu geliştireceğine ve başarıyı arttıracağına inandıklarını biliyorum. Eğer öyleyse ev ödevlerinin verilme sıklığı, uzunluğu gibi noktalar önemli mi?