Selülit tedavisi kesin çözüm zayıflama


Bu tanıma göre, “Öğrenme bozukluğu genel bir terimdir ve dinleme, konuşma, okuma, yaz­ma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren heterojen bir bozukluk grubudur.” Bu bo­zuklukların bireyin yapısıyla ilgili olduğu ve merkezi sinir sistemindeki bir işleyiş bozukluğuna bağlı olduğu varsayılır.Dişlektik çocuklarla ilgili en büyük sorun, disleksi tanısı­nın koyulabilmesidir.Doğuştan gelen disleksi doğum öncesinde, doğum sırasında ve doğum sonrası komplikasyonlara bağlı olarak üç gruba ayrılır.Disleksi “okuma sorunu”, “yazmada meydana gelen sorunlar” ve “matematiksel işlemlerde meydana gelen sorunlar” şeklinde sınıflandırılır ve farklı adlar alır. Ancak bu konu hakkında çeşitli görüşler bulunmaktadır.Bu nedenle, çocuk okula başlamadan önce fark edilmesi güç olabilir.Disleksi de, diğer öğrenme bozuklukları gibi, “üstü kapalı” bozukluklardandır; yani disleksili çocukların durumu ilk bakışta anlaşılamayabilir.Disleksi, ge­nellikle çocukluk döneminde, okumaya başlama aşamasında fark edilir.Bu tanım, sorunun yaşla birlikte düzelmediğini ve öğrenme bozuklukları ile öğrenme sorunlarının farklı olduğunu vurgula­maktadır.Neıv Scientist [Yeni Bilim Adamı) dergisine göre, doğum öncesi annenin yetersiz beslenmesi, geçirilen enfeksiyonlar, doğum esna­sında plasenta ve göbek kordonu anomalileri, doğum sonrası erken dönemde ateşli bir hastalığın geçirilmesi, başa alınan darbeler ve kalıtımsal özellikler dislek­sinin nedenleri olabilir.Ayrıca kendini idare etme, sosyal algılama ve sosyal etkileşim sorunları da görülebilir.Bu güçlük, merkez sinir sisteminde algısal düzeyde bir entegrasyon bozukluğun­dan (kelimeleri ayırt etme güçlüğü, kelimeleri cümlede uygun sırada dizme güçlü­ğü, vb.) kaynaklanabilir.Okul öncesi çağda görülen belirtiler – Ailede herhangi bir disleksi hastasının olup olmaması – Çocuğun konuşma zamanının gelmesinden çok uzun bir süre sonra konuşmaya başlaması -Çocuğun cümle kurarken kelimeleri birbirine karıştırması, örneğin “oyuncak ayıcık” keli­mesi yerine “koyuncak balıcık” gibi kelimeler söylemesi -Anlık düşünceler sonucunda anlık davranışlarda bulunması -Kelimeleri birbiri ile karıştırması -Nesnelere yanlış adlar vermesi, örneğin “lamba direğini” abajur olarak adlandırması -Peltek konuşma -Çok bilindik nesnelerin adını ve rengini hatırlayamama -Yer ve yön belirten kelimelerin birbirine karıştırılması, örneğin “aşağı yönü” işaret etmek için “sağ yönünü” göstermesi -Sağa sola yalpa yapma ve çarpma -Yaratıcılığının had safaya çıkması, özellikle de renklere karşı duyarlılığın artması -Hiçbir sebep olmaksızın ağlaması ya da nedensiz yere çok mutlu olması -Yap-boz gibi el becerisi gerektiren oyunlarda kabiliyetli olması, lego gibi oyuncakları çok sevmesi, televizyon ve bilgisayar gibi elektronik makine ve aletlere gösterilen aşırı ilgi -Kitap okumaktan hoşlanma, kendi başına kitap okumaktan nefret etme duygusu Ninni ve şarkıları öğrenmede güçlük çekme -Son harfleri benzeşen ve kafiyeli sözcükleri söylemede güçlük çekme, örneğin “yap,” “sap,” “çap” gibi sözcükleri söylerken zorlanma -Sıralama yapmada zorlanma yaşın altındaki çocuklarda görülen belirtiler -Okuma ve yazmada zorlanma , -15 ve 51 gibi rakamları birbirine karıştırma, b ile d harfini karıştırma Sağı soldan ayırt edememe -Alfabeyi ve çarpım tablosunu öğrenme güçlüğü, yılın aylarını ve haftanın günlerini sıra­sıyla söyleyememe -Ayakkabı bağcıklarını bağlayamama Dikkat ve konsantrasyon eksikliği Davranış bozuklukları, gerginlik yaş çocukları -Sürekli olarak görülen okuma güçlüğü ve okuduğunu anlayamama sorunu -Heceleme zorluğu, bir harfin kelimelerini yanlış sırada söyleme -Yazılı çalışmalar sırasında gereğinden daha fazla zaman harcama -Tahtadan ya da kitaptan deftere not aktarırken zorluk çekme – Sözlü talimatları yerine getirmekte zorlanma – Öz güven eksikliği ve gerginlik – Okulda ve evde düzensiz olma 12 yaş ve 12 yaşından büyük çocuklar – Yanlış okuma ve okuduğunu yanlış anlama – Heceleme zorluğu – Kompozisyon ve benzeri yazılı metinlerin yazımında güçlük çekme – Sözlü talimatları karıştırma, telefon numaralarını karıştırma – Yabancı dil öğrenmede güçlük – Oz güven eksikliği – Dilin algılanmasında zorluk çekme; örneğin duyduğunu anlayamama Disleksinin sebepleri Disleksi, “doğuştan gelen gelişimsel disleksi” ve “travmaya bağlı disleksi” olarak iki­ye ayrılır.Disleksi kelimesinin kökeni Yunancadan gelir; disleksi kavramı “kelimelerle ilgili zorluklar” anlamına gelir.