Selülit tinea pedis nedir


End.: Alt ekstremitelerin fonksiyonel ve organik kronikvenöz yetersizliğine ait ağırlık hissi, ağrı, gece gelen kramplarve hemoroid krizlerine ait fonksiyonel belirtilerin tedavisindeendikedir. Anne sütüne geçtiğine dair verilerinolmaması nedeniyle, emzirme döneminde kullanılmaması önerilir.Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaşın üstündeki çocuklarda günde 1kez, tercihen sabahları her burun deliğine 2 püskürtme yapılır.Flutikazonkullanılmadan önce ilacın yararlarının flutikazon veya alternatif tedavi yöntemlerikullanılmasından doğabilecek olası tehlikelerle karşılaştırılması gerekir.Tedaviye günde 200-400 mg gibi düşük dozla başlanmalıdır. İyi huylu meme hastalıklarında günde 100-400 mg dozuygulanıp semptomlar 30-60 gün içinde kaybolmadığı takdirde dozaj800 mg’ye kadar yükseltilmelidir. Bütün bu endikasyonlardatedaviye menstürasyon sırasında başlanmalı ve ayrıca hastanıngebe olup olmadığı saptanmalıdır.End.: Kontakt lenslerin kullanımı, toz, kirlilik vs.’yebağlı olarak oluşan göz kuruluğunun semptomatik olarak giderilmesiiçin ek bir kayganlaştırmanın gerektiği hallerde kullanılır.Herediteranjiyonörotik ödemde başlangıçta günde 400 mg ve 2 aylık bir atak görülmeyendönemden sonra günde 300 hafta 200 mg uygulanır.Sonderece nadir olarak intranazal kortikosteroidlerin kullanımının ardından nazalseptal perforasyon bildirilmiştir.Bazı durumlardagünde 2 kez 2 püskürtme yapmak gerekebilir.Etkileş.: Bugüne kadar bildirilmiş biretkileşmesi yoktur. Doz Önerisi: Venöz yetersizliklerde günde 2 tablet, hemoroidkrizlerinde ilk 4 gün, günde 6 tablet ve sonraki 3 gün, günde 4 tabletuygulanır. Uyar.: Gebelerdeki güvenirliği için yeterlikanıt yoktur. Hayvan üreme çalışmalarında güçlü kortikosteroitlere özgü tersetkiler ancak yüksek dozda ilaca maruz bırakılan hayvanlarda görülmüştür.End.: Endometriyozisve buna bağlı infertilite, kronik kistik mastitis, vajinal memehiperplazileri, mazosplazi ve mastodini gibi iyi huylu meme hastalıkları,menoraji, jinekomasti, primer konstitüsyonel erken puberte gibihastalıkların tedavisiyle herediter anjiyonörotik ödemin profilaksisindeendikedir. Ayrıca karaciğer bozukluğu olan hastalar da kontrol altında tutulmalıdır.