Silikon ameliyatı sonrası sorunlar ekşi


Mide içini örten ve Mukoza denilen örtü dokudan sindirim sıvıları salgılanır.Mideye kadar gelen besinler, burada mide özsuyu salgısı ile mide kısmında eritilerek boza kıvamı olarak adlandıracağımız bir kıvama gelirler.Kimyasal sindirimi gerçekleştirebilmek için mide üç çeşit salgı salgılar: Mukusun başlıca görevi, midenin salgıladığı salgılardan midenin mukozasını korumaktır. Mide, içine giren yiyeceklerin kimyasal ve fiziksel olarak parçalandığı bir yerdir.Katı-sıvı karışımı materyelin mideyi terk etmesi ise yaklaşık 1,5 saati bulmaktadır.Midenin iki deliği, iki yüzü, iki de kenarı vardır. Boza kıvamına gelen besinler kalınbağırsağa geçilir. Mideyi onikiparmak bağırsağına bağlayan deliğe mide kapısı denir.Mide içerisinde besin var ise, 20 saniyede bir dalgalanarak sıvı enzimlerle karışarak sindirim gerçekleşir.Mide içini kapsayan ve örten mukoza adında örtü dokudan sindirim enzimleri mideye salınır.Sıvıların mideyi terk etmesi katılardan daha hızlıdır ve mideyi boşaltması yaklaşık 20 dakikayı alır.İlk delik mide ile yemek borusunun birleştiği noktadadır. Mide önce besinleri çalkalayıp karıştırarak mekanik sindirimi yapar, sonra da kimyasal sindirime geçer.Midemizin çalışma sistemi oldukça karışık ve birden fazla kimyasal reaksiyonla desteklenmiştir.Doğumla birlikte kişinin midesi gelişmekte ve erişkin dönemle birlikte de yapı ve görev bakımından tam olarak olgunlaşmaktadır.Sindirim enzimlerinin salınması ile besin maddelerinin sindirimi devam eder.Mide bezlerinin çalışmasını ve salgıların azalıp çoğalmasını etkileyen bazı faktörler vardır.Mide ağızdan alınan besin maddelerinin parçalanarak sindirildiği kısımdır.