Vy beslenme ve diyetetik sıralama


Bu kitapta Tagliacozzi burun onarımında kol fleplerinin kullanımını ayrıntıları ile açıklayarak modern plastik cerrahiye adımda dönüm noktası olmuştur. yüzyıldaki çalışmalar Graefe 1818, Hamilton 1854, Mutter 1843, Dieffenbach 1845, Gersuny 1887 ve diğerleri üzerinde ağırlık kazanır. C Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Lütfü Baş SIÇANLARDA DERİ FLEPLERİNİN YAŞAYABİLİRLİĞİNDE CURCUMİN KULLANIMININ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ (Deneysel Çalışma) Dr. Uzmanlık eğitimim süresince kendisiyle çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum, bilimselliği ve cerrahi uygulamalardaki özenli çalışması ile bizlere örnek olan her alanda ilgi ve yardımlarını esirgemeyen eski klinik şefimiz Prof. Şekil 2: Rotasyon flepleri; fleplerin dairesel hareketi gerginliksiz olarak flep tabanına yapılan kesi veya üçgen cilt (Burow üçgeni) çıkartımı ile sağlanılmakta İnterpolasyon Flepleri: Dörtgen şeklinde planlanılan flebe, yakın ama bitişik olmayan bir defektin kapatımında rotasyon yaptırılarak uygulanılır. (2,5,9,11) 1970 ler ve 1980 ler arasında yer alan bu dönemde birçok yeni flep tanımlanmış kas ve kas deri flepleri kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Otörler bu makalelerinde tüp flep cerrahi ilkeleri dışında geciktirme (delay) fenomeninden de bahsetmişlerdir. Flep transferinin modern plastik cerrahi teknikleri 1. (2,5,9,11) 1950 1975 yılları arasındaki dönemde özellikle baş boyun bölgesi ile ilgili birçok flep tanımlandı. Defekte doğru yaptıkları hareket tiplerine göre: İlerletme, rotasyon, transpozisyon ve interpolasyondur. Eğitimim ve tez çalışmam sırasında değerli bilgi ve deneyimlerini benden esirgemeyen destekleri ile yanımda olan Doç. Rotasyon Flepleri: Primer defektin üçgen şeklinde bir segmentini oluşturduğu, yarım daire şeklinde hazırlanılan fleplerdir.

Ayşin Karasoy Yeşilada ile kliniğimiz başasistanlarına teşekkür ederim. Birlikte çalışmaktan büyük zevk aldığım asistan arkadaşlarım, hemşirelerimiz ve diğer klinik çalışanlarına teşekkür ederim. Şekil1 : Tek ve çift pediküllü ilerletme flebi / V-Y ilerletme flepleri Transpozisyon Flepleri: Dörtgen şeklinde deri ve derialtı dokularından oluşmaktadır. Kas flebi ilk defa Ger tarafından 1968 yılında tariflenilmiştir. Uzak fleplere göre daha az evreli ameliyat ve daha kısa süre hastane kalım süresi gibi avantajlara sahiptir. Bakamjian ve Mc Gregor un aksiyel paternli deri fleplerini tanımlamaları flep cerrahisine önemli katkı sağlamıştır. Dünya Savaşı yıllarında yayınlanan Tüp Flep in anlatıldığı makaleleri ile Gillies ve Filatov a atfedilir.