Xc diyet yemekleri blog


Aşırı + g de gözler kararır ve baylma olur beynin kansız kalması.saatte ..şu kadar knot denmez k W kilowatt güç birirmi 1 k W=1.341 hp L lat latitude enlem LCD liquid cristal display sıvı kristal gösterge dijital ekran LCZlokalizer aletli inişte bistin yerini gösteren radyo sinyal yayıcısı LF low frequancy 30 ile 300 k Hz arasındaki telsiz bandı LFA low flying area alçaktan uçuş bölgesi askeri uçaklar için LOC localizer locator yer belirleyici aletli inişte son yaklaşamayı yapmayı sağlayan non-directional radyo vericisi LOM locator outer marker locatorun dış belirten işaret lon longitude boylam LORAN long range low frequency hiperbolic radiyo navigation yer istasyonlarından göderilen radyo sinyallerinin geliş zamanlarındaki farkları ölçerek mesafe ve yön tayini yapan bir çeşit seyir sistemi 100-110 k Hz bandında çalışır ve 600-1500 nm menzili vardır M Magmagnetik manyetik m/s mete bölü saniye uçaklarda tırmanma hızı ölçüsü Mach number mach (mak)sayısı doğru hava hızı oranı, 1 Mach deniz seviyesinde ses hızına eşittir standart atmesfer şartlarında (ısa) saniyede 1100 feet (330m) veya saate 760 mil (1100 km/saat) dir MATZmilitary aerodrom trffic zone askeri havalanları üstünde 3000 feet e kadar yüksekliğe ve yerde de havaalını 5 nm çevresindeki uçuşa sınırlı alandır Mayday uluslar arası havacılık yardım çağrısı peşpeşe 3 kez hızlıca tekrar ederek söylenir ve acil yardım yapılmasını zorunlu kılan çağrıdır fransızca m’aidez=bana yardım ediniz den gelir MDA minimum descent altitude pisti görmeden visual referans olmadan son yaklaşmada bir uçağın alçalabileceği minimum yüksekliktir burdan aşağı alçalınmaz MDH minimum descent hight asgari alçalış yüksekliği.(+) veya (-) olabilir uçak burunyukarı doğru halde bir daire (loop) çizerse + g oluşur sürati fazla ise g miktarı da artar burun aşağı daire çizerse (-) g oluşur.AUW all-up weight tam yüklü ağırlık (uçalkklar için) avgas aviation gasoline uçak benzini pistonlu uçaklarda kullanılır oktan sayısı yüksektir avtur aviation turbine fuel kerosen turboprop ve jetlerde kullanılan uçak yakıtı AWACS airborne warning and control system havadan erken uyarı ve kontrol sistemi AWG aural warning generator işitsel ikaz cihazı AWR airborne weather radar meteroloji radarı Awy airway hava yolu base leg crosswind segment off aredrom bir hava alanında rüzgar altı paterni ile son yaklaşma arasındaki uçuş ayağıdır.pist için yeterli görüş yoksa alçalmaya başlanılmaması gereken seviye ME multi engine birden fazla motorlu uçak Metmeteroloji MF medium frequency 300-3000 k Hz arasındaki radyo frekansları MFD multi function display çok fonksiyonlu gösterge meteroloji radarından hava durum bilgisinden tutun da haritalar, uçuş göstergeleri motor kontrol göstergelerine kadar kombine edilmiş bir çeşit tv ekranlı gösterge paneli MHmagnetic heading manyetik pusula yönü minimums uçuşun belirli aşamasındaki(kalkış, aletli iniş vs)hava durumu uygunluk şartları gereksinimi mkr marker beacon aletli imiş sisteminin bir parçası 75 MHZ bandını kullanan eliptik veya fan şekline yere dikey doğrultuda sinyal gönderen glideslop (süzülüş) çizgisi boyunca belirli noktaları belirleyen sistem MM ve OM ye de bakın MLS microwave landing system eski ILS sisstemi yerine geçmesi öngörülen yeni ve hassas aletli iniş sistemi MLUmid-life update askeri veya yolcu uçaklarında faydalı ömür ortalarında servis ve kaabiliyetleri arttırmak, ömrünü uzatmak amacı ile yeni ilaveler, bakım ve güçlendirmeler yapılması MLW maximum landing weight azami iniş ağırlığı bir uçağın inmeden önce yakması veya boşaltması gereken (jettison) yakın miktarının üzerindeki ağırlığa sahip olması MM middle marker orta işaretçi İLS sisteminde glideslopta karar yüksekliği desicion pointi belirleyen işaret sistemi Mmomaximum operating mach number uçağın azami işletme süratinin mach cisinden ifadesi Mode A bir çeşit verici, uçağın kimliğini tesbit eder Mode C uçağın kimliğinin yanında irtifasını da tesbit eden verici (transponder) Mode S yukardaki A ve C modlarının sahip olduklarının yanında dijital integrasyon yeteneğine sahip transponder mogasmobile gas araç benzini bazı uçak motorlarında kullanma müsadesi vardır MPAman powered aircraft insan gücü ile uçan hava araçları MRW maximum ramp weight bir uçağın kalkabileceği azami ağırlıktan daha fazlası pist başına gidene kadar ve kalkış izni alana kadar geçen beklemede yakabileceği ağırlık faslası mps metre/saniye tırmanma ölçüsü birirmi MSA minimum safe altitude asgari emniyet irtifası msl mean sea level deniz yüzeyinden yükseklik MTOWmaximum take-off weight azami kalkış ağırlığı bir uçağın yakıt ve istiab edebileceği yükle birlikte sertifikasında belirtilen kalkış ağırlığı N navaid navigational aid seyrü sefer yardımı NDB non directional beacon uçağın ADF si tarafından alınan düşük frekanstan mors kodu ile birlikte yayın yapan radyo vericisi yön bulmaya yarar n M nauical miles deniz mili 1n M=1800 metre NOE nap of earth genellikle askeri uçaklarda yeryüzü kıvramlarını takip ederek görülmeden uçmak NOTAM notice to airman sivili havacılık otoriteleri tarafından yayınlanan yenilik veya değişiklikleri içeren (trafiğie kapalı alan uçuş yolları vs) bildiri NOTAR no tail rotor mc donnel douglas patentli buluş kuyruk pervanesi olmayan helikopter onun yerine kuyruk uzantısı içinde dönen fan bulunur bunun oluşturduğu hava akımı kuyruk yanından dışarı atılarak anti tork effekti sağlanır NS nimbrostratus cloud NTSBnational transport safety board ulusal taşımacılık ve emniyet dairesi (amerikan) NVG night vizion gogle gece görüş başlığı O OAT outside air temperature dış ortam hava sıcaklığı OBIomni bearing indicator çok yönlü gösterge OBOGS on board oxygen genarating system askeri uçaklarda oksijen üreten sistem obst obstruction engel OCA obstacle clearence altitude engel aşma yüksekliği OGE out of ground effect yer etkisinde olmamak helikopterler için.En az 10 km görüş uzaklığına sahip gökyüzü de tamamen bulutsuz olması gerkmektedir Cb cumulunimbus cloud (bulut) CC cirrocumuus (bulutu) cloud Cdcoefficient of drag sürtünme katsayısı CDI course deviation indicator VOR indicatöründeki düşey iğne.IGE ye bakın okta gökyüzünün bulutla kapalılık derecesi 1 0kta = gökyüzünün sekizde biri bulutla kaplı demektir (latincede okta=8) OM outer marker ILS sisteminde glideslop ile localiserin kesiştiği yere yerleştirilen işaretleyici Omega yüksek doğruluk–düşük frekanslı uzun mesafe seyir sistemi yardımcıları tüm dünyada sekiz yere konuşlandırılmış yer istasyonları sayesinde askeri ve sivil yolcu uçaklarının kıtalar arası uçuşta yön bulmalarına yarar overcast tamamamen bulutla kaplı gökyüzü, 8 oktas bulut P P1 pilot in command uçağı o anda idare eden (kullanan) pilot P2co pilot yardımcı pilot Panuluslar arası acil durum çağrı sinyali PAPI precision approach path indicator hassas iniş yolu belirteci havalanı pist başlarına konmuş görerek uçuşta inişi kolaylaştıran bir dizi ışıklı işretçiler PAR precision approach radar hassas yaklaşama radarı birincil radar ekipmanı son yaklaşmadaki uçakların yükseklik hızı ve yolunu takip ederek onları inişe getiren sistem paxpassengers yolcular permit to fly uçuş musadesi eski uçağın replikaları restoreleri ve evde yapılanlar için verilen uçabilirlik izin belgesi PF pilot flying birden fazla pilotlu uçaklarda uçağı o anda kullanan pilot PFD primary flight display birincil temel uçuş ggöstergeleri PIC pilot in command uçağın o anda kullanan pilot PIO pilot induced oscilation aşırı kumanda uygulaması sonucu düz uçuşta meydana gelen dalgalanma ve salınımlar PLN flight plan uçuş planı PMS performance menagement sysytem güç denetim sistemi PNF pilot non flying çok pilotlu uçaklarda uçağı o anda kullanmayan pilot POB persons on board uçakta yolcu var anlamında POH pilots operating handbook uçağın kullanım klavuzu PPL privat pilot licence hususi pilot lisansı PPL (H) helikopterler için PPL (microlight ) PPOprior permition only sadece önceden izin alınarak inilen havalanları Procedure turn aletli inişte uçağın son yaklaşamaya girmesi için gidiş istikametinin zıddına döndüğü safha psipound per square inch basınç birimi PTT press to talk /transmitt kontrol kolu üzerinde bulunan tesiz haberleşemsini sağlayan mikrofon düğmesi Purple airspace karaliyet ailesinin uçuşu için notamlanan özel hava sahası (ingiltere) Q QFI qualified flying instructor yetkili uçuş öğetmeni QDM magnetic heading to a direction finding station yön bulma istasyonuna doğru yönelinen manyetik istikamet QDRmagnetik bearing from the sation yer istasyonundan geri dönüşte istikamet QFEatmosferic pressure at aerodrom havalanı bölgesinde hava basıncı QNE 1013.2 milibara ayarlı altimetre QNH havalanı dışında kalan bölgede deniz seviyesinden yükseklik yerel metereoloji istasyon verilerine göre ayarlanır QUJtrue bearing gerçek istikamet R R&D research and development araştırma geliştirme (ar-ge) rabbit lights havalında yanıp sönen ışıklar RAMradar absorbent materiyal radar sinayallerini emici madde RAS rectified airspeed düzeltilmiş hava sürati dış ortam sıcaklık istikamet vs açısından göstergedeki hızın yukardaki şartlar göz onüne bulundurularak gerçek hızın bulunmasıdır RASA radar advisory servis area radarla kontrol edilen hava sahası uçk trafiğini güvenli şekilde yönlendrilmesi RAT ram air turbine uçağın elektrik sistemlerinde arıza meydana geldiğinde aşağı salınarak hava akımının geçişinden elektrik elde eden sistem Rate 1 turn birinci derece dönüş saniyede 3 derecelik dönüş ifa edecek şekilde yatış dakikda 180 derece Rating pilot lisansına yeni yetkiler eklemek gece uçuş veya aletli uçuş yeteneği gibi RCL runway centre line pistin orta çizgisi RH relative humidity nisbi nem RMIradio magnetic indicator DI, VOR ve ADF ile conbine şekilde çalışan yer istasyonuna yönü ve uçağın doğrultusunu göstern seyrüsefer yardımcı cihazı RNAV aea navigation birçeşit compüter destekli radyo navigasyon sistemi RON remain overnight gece boyunca kalmak uçmamak RP reporting point rapor verme noktası RPS regional pressure settings bölgesel altimetre basınç ayarlamaları RPV remotely piloted vehicle uzaktan kumandalı hava araçları RTradio telephony telsiz haberleşmesi RTO rejected take-off kalkıştan vazgeçme RVRrunvay visual range pistte görüş mesafesi RVSMreduced vertical seperation minimums 'dikey ayırmanın, FL290 ile FL410 arasında 1000' indirilmesi RW runway pist RWR radar warning receiver radar uyarı alıcısı askeri uçaklarda tehdit algılama sistemi radar güdümlü füze algılayıcısı Rx receiver radyo alıcısı S SAM surface to air missile yerden havaya füze SARsearch and rescue arama ve kurtarma Sarsatsattelite aided tracking sistem uydu destekli takip sistemi SAS stability augmentation system stabiliti güçlendirme sistemi helkikopter ve uçaklarda stabiliteyi kararlı uçuşu kolaylaştıran bir çeşit uçuş kontrol kumanda sistemi SBWsteer by wire kablo ile dümen kontrolü uçağın ön tekerleklerinin istikamet kontrolü (direksiyonu) mekanik değil elektrik kablosu ile göndrilmesidir SC stratocumulus cloud (bulutu) SCT scattered cloud parçalı bulutlu 3-4 okta bulut Selcal sellective call özel çağrı genellikle kıtalar arası uçan büyük uçaklarda ışıklı veya sesli uyarı gönderebilen bir haberlşeme ikaz sistemi Short final piste 2 nm den az kalan bir uçağın yaptığı telsiz anonsu shp shaft hourse power türbünlü uçaklarda güç birirmi SIGMEThava durumunun kötüleşeceği uyarısı SKC sky clear hava açık sl sea level deniz seviyesi SLAR sideways looking airborne radar yana bakışlı uçaktaki radar SLMGself lounching motor glider başka bir uçağın çekmesine gerek kalmadan kendi motor gücü ile havalanan motorlu planör SMOH since major overhoul son temel bakım ve motor indirmeden bu yana (geçen uçuş saati) sm statute mile kara mili 1600 metrelik uzunluk birirmi socked-in trafiğe kapalı havalanı SOPstandard operating procedure standart işletme yöntemi Squawk tranasponderle önceden belirlenmiş kod göndermek SSRye de bakın SR-SS sunrise to sunset gündoğumundan gün batımına SSBJsupersonic bussines jet sesten hızlı iş jeti SSRsecondary surveillence radar yerde konuşlandırılmış ve uçağın kimliğini sorgulayan bir radar uçaktaki transponder ile uyumlu çalışır ST stratus cloud (bulutu) stallsüratsiz kalma kanat üzerindeki hava akımını bozulması STAR standar terminal arrival route havalanı terminale ulaşma yolu STOL short take –off and landing kısa mesafede iniş ve kalkış STOVL short take-off and verticl landing kısa mesafede kalkış ve dikine iniş STP standart temperature and pressure 15 derece ve 1013.2 mbar SVFRspecial visual flight rules özel görerek uçuş kaideleri VFR a da bakın T T true doğru TA transition altitude IFR trafiğinin flight levels kullanması gereken yükseklik TACAN tactical air navigation system UHF frekansından sinyal gönderen ve devamlı surette uçağın seçilen istasyona göre mesafesini ve doğrultusunu hassas bir şekilde veren seyrüsefer yardımcısı.uçakların + g kabiliyeti, – g den daha fazladır g-loc g induced loss of conciousness g kuvvetinden kaynaklanan bilinç kaybı.Paraşüt indirme, havadan yardım vs için uçaktan mühimmat ve birlik bırakma yeri E EAA experimental aircraft association deneysel (kendiyapım) uçak birliği EADI electronic attitude director indicator televizyon ekranlı durum göstergesi EFIS e de bakın EAT estimated approach time tahmini yaklaşma süresi ECM electronic countermeasures electronik karşı önlem ECU electronik control unit elektronik kontrol birimi EDU elektronic display unir elektronik gösterge ünitesi EETestimated elapsed time tahmini geçen süre EFAS electronic flash approac light system elektronik flaş aydınlatmalı yaklaşma sistemi EFATO engine failure at take-off kalkışta motor arızası EFIS electronic flight instrument system elektronik uçuş aleti sistemleri günümüzde bir çok uçuş göstegelerinin yerini ekranlı elektronik göstergeler almış adına cam kokpit denilen yeni bir tasarımın öncüsü olmuştur EGTexhaust gas temperature ekzoz gazı sıcaklığı EHSI electronic horizontal situation indicator electronik ahaki durum belirteci HSI ye de bakın EICAS engine indicating and crew alerting system yeni nesil yolcu uçaklarında bulunan tv tüplü elektronik motor göstergeleri bir arıza durumunda personeli uyaran sistem ELBA emergency locatation beacon aircraft acil durum yer tesbiti yapan işaretçi uçak elev elevation yükselme elevon control surface of tailles airkraft yatay kuruk stabilizesi olmayan delta kanatlı uçakların hem elevator (kaldıraç) hemde aileron (kanatcık) görevi yapan kontrol yüzeyi ELİNT electronic inteligence elektronik haber alma ELTemergency locator transmitter acil durum yer belirten verici cihaz uçağa monte edili bir çeşit radyo verici uçak bir yer çarpmasıyla veya denize iniş yapması (ditching) durumunda aktive olur ve arama kurtarma ekibine yerini bulması için sinyal gönderir encoding altimeter bir çeşit electronik altimetre transponderle hava trafik kontrolüne veri ileterek uçağın yüksekliğini bildirir EROPS extended range oprations uzatılmış menzil operasyonları genellikle çift motorlu yolculuğun büyük bölümü su üzerinde geçen uçaklarla ilgili deyim est estimated tahmini ETAestimated time of arrival tahmini varış süresi ETD estimated time of departure tahmini kalkış süresi ETE estimated time en route tahmini yolda geçen süre ETOPS extended range twin engine operations çift motorlular için uzatılmış menzil operasiyonları Eurocontrolavrupadaki hava trafiğini düzenleme ve kontrol etmekle görevli 27 avrupa ülkesinin üye olduğu merkezi Belçika ve Hollandada olan kuruluş F F fahrenheit ısı birimi FAA federal havacılık idaresi amerikadaki sivil havacılık kuruluşu FADEC full authority digital engine control tam donanımlı bağımsız dijital motor kontrol ünitesi FAF final approach fix aletli iniş için yaklaşmaya başlanılan nokta FAR federal aviation regulation federal hvacılık düzenlemesi mesela FAR-23 denince azami kalkış ağırlığı 12500lb yaklaşık 6000 kg kadar olan uçaklar hakkındaki düzenleme ve tescil kaideleri anlaşılır FBL fly-by-light pilot kontrol kumanda emirlerinin mekanik kablolar ile değilde fiber optik sistemlerle ilgili kumanda yüzeylerine iletilmesidir FBW fly-by-wire pilotun kumanda emirleirinin konrol yüzeylerine mekanik bağlantı yerine elektrikle iletilmesidir FCLflight crew licencing uçuş personeli yetkilendirme Fcst forecast hava tahmini FDR flight data recorder uçuş veri kaydedicisi kolay bulunsun göze görünsün diye turuncu renkte olmasına rağmen adına karakutu denilen içinde uçağın uçuş parametrelerinin muhafaza edildiği (yükseklik, hız, yönü vb gib)bir kaza sonrasında incelemek üzere kaydedilen kutu feather of a proppeler genellikle pervaneye ait bir özellik kalkışta ve tırmanışta performans arttıracak şiekilde pervane açısının değiştirilesi veya düz uçuşta sürat yapmak için gerekli ayarlamayı yapmaya yarayan bir özellikle ayrıca motorlu glider larda pervane içeri katlanabilir FEW few cloud az bulutlu 1-2 oktas FF fuel flow yakıt akışı FFPS free fall parachuting site serbet düşme paraşütle atlama sahası final final approach son yaklaşma inişi son aşamasıdır ve piste yaklaşık 4 nm (7.2 km) kala dan itibaren başlayan aşamadır FIC flight information center uçuş danışma danışma merkezi FIR flight information region uçuş bilgilendirme merkezi FIS flight information sevice uçuş bilgilendrirme servisi FJfast jet hızlı jet (askeri) FL flight level uçuş seviyesi standart atmosfer basıncına ayarlanmış (1013.2 mb)altimeterenin göstediğ irtifa değerinin foot cinsinden yüzdelik ifadesi yani FL 330 demek 330x100=33000 feet demektir aynı şekilde 9000 feet FL90 olarak ifade edilir flagwarning signal in certain flight instrument bazı seyrüsefer aygıtlarında aletin yeterli doğrulukta çalışmadığını veya yer istasyonundan alınan sinyallerin yeterli olmadığını belirten ikaz işareti flameout combustion failure in a tirbune engine türbübünlü motorlarda motorun ateşleme arızası güç kaybı ile neticelenen motor durması flaperon control surface acting as flaps and aileron hem flap hemde kanatçık olarak görev yapan kumanda yüzeyi flat rating tirbünlü yada turboshaft motorlarda deniz seviyesinden yüksek irtifalara kadar sabit güç üretmesini sağlayacak şekilde rolanti ve motor güç ayarlamsı flickereffect nausea ,vertigo effect dönen pervanelerin günışığında yansıyan parlamalarına bakmak sonucu oluşan baş dönmesi deniz tutması veya göz kamaşması etkisi FLIR forward looking infrared ileri bakışlı kızıl ötesi alıcı FLPFM foot launched powered flying machine motor takviyeli insan koşmasıyla, havalanan bir çeşit paraşüt paramotor flt flight uçuş flutter unstable oscillation of an aerofil surface in flight which can lead to catastrofic airframe failure uçağın dış uçucu yüzeylerinde meydana gelen kararsız-rastgele titreşimler (uçağın harabiyetine yol açabilir) FM frequancy modulation birçeşit radyo yayın sistemi FMC flight menagement computer uçuş yönetim bilgisayarı genellikle yolcu uçaklarında bulunan gidilecek limanlar rotalar varış satleri vs gibi bilgilerin bulunuğu otopilotla birlikte çalışan pilotun iş yükünü azaltan sistem FMS flight mnagement system uçuş idare sistemi FO first officer yardımcı pilot FOB fuel on board uçağımda yakıt var(acil iniş yapma durumunda yangın tehlikesine karşı geekli tedbirlerin alınacağını hatırlatır) FOD foreign object damage yabancı madde hasarı FPL filled flight plan uçuş planı doldurulmuş fpm feet per minute dakikadaki feet (30.8 cm)sayısı tırmanma ve ya alçalma oranı ölçüsü free call atc statement advising to pilot change frequancy when ready pilota istediği zaman frekans değiştirebileceğini belirten kontrolör mesajı FRTOL flight radiotelephony operator licence uçuş telsiz kullanıcı belgesi her havacı için gereklidir FSfractotratus cloud (bulutu) ft feet (30.8 cm lik ölçü birimi) FTO flying training organization uçuş eğitim organizasyonu FWF firewall forward ateş duvarı (motorla kabini) ayıran bölme G g the accelaration force or gravity ivmelenme kuvveti yada yerçekimi ivmesi yerde iken 0 dır.Seçilen VOR radayaline göre uçağın konumunu gösterir CDU control display unit control göstergeleri tablosu ceiling height above ground below 20000 feet.8.10.2015 inadına aşk fragmanı,8/10/2015 inadına aşk fragman,inadına aşk 15 bölüm fragman,inadına aşk 8 ekim fragmanı,inadına aşk özetsiz 15. İrtifa, hava sıcaklığı pozisyon gibi etkenlere karşı düzeltilmemiş hız göstergesinden okunan değerdir TASa da bakın IATA international air transport association uluslar arası hava taşımacılığı birliği ibn identification beacon kimlik tanımlayıcı işretçi i/c intercom dahili haberleşme ICAO international civil aviation organization uluslararası civil havacılık örgütü ident morse code seyrusefer cihazlarında yer istasyonu kimliğini belirten mors alfabesiyle gönderilen sinyal ayrıca telsiz cihazındaki bir düğme basılınca uçağın yer radarındaki yansıması görülür IF instrument flying aletli uçuş IFCS integrated flight control sistemi IFF identification friend or foe dost veya düşman tanımlama genellikle savaş uçaklarında özel bir sinyal göndererek dost uçaklarca tanınmaya yarayan bir tür sinyal verici IFR insrument flying rules aletli uçuş kaideleri IFRA in flight refuelling area havada yakıt ikmali bölgesi (askeri) IGE in ground effect helikoterler için hemen altlarında bulunan yer etkisinde oluş helikopterler altlarında bir zemin varsa daha yüksek irtiflarda havada asılı durabilirler (hover) mesela bir dağ silsilesi sırtı yada yamacı IGS instrument guidence system aletli klavuz sistemi ILSinstrument landing system aletli iniş sistemi havalanlarına her hava şartında inmeyi sağlar iki radyo sinyal hüzmesi uçağın pisti kolaylıkla bulmasını sağlar bir glideslop düşey çizgi doğru alçalma değerleri içinde kalmasını sağlar öbürü lokalizer oda sağa sola kaymadan pisti ortalamayı sağlar IMC instrument meterolojikal condition kötü hava şartlrında aletlerle uçakbilmek için gereken şartlar lisans Inmarsat international maritime satellite organisation uluslar arası denizcilik seyir uydu sistemi organizasyonu INSinertial navigation system bir çeşit cayroscopik temele dayanan seyrüsefer sistemi uçağın hızını yönün ve pozisynunu hesap ederek o anki konumunu enlem ve boylamını büyük bir hassasiyetle tesbit edebilir büyük yolcu uçakları ve askeri jetlerde vardır IR instrument rating aletli uçuş yetkisi ISA international standar atmosfer 1013.2 milibar hava basıncına ve 15 celsius derece hava sıcaklığına standart atmosfer denir uçakların performansları standart amosfere göredir bu şartların değişmesi hava sıcaklığının artması durumunda performans figürleri değişi8olumsuz yönde etkilenir) ITTinter turbine temperature türbün içi sıcaklık IVSIinstantaneous vertikal speed indicator anlık dikey hız göstergesi varyometre J JAA joint aviation authorities merkezi Hollanda da bulunan pan-european 27 üye devletin ortak girişim olan avrupa havacılık idaresi JAR joint aviation requirements yukardaki örgütün mevzuatı JATO/RATOjet/roket assisted take off jet veya roket yardımı ile kalkış genellikle ağır askeri nakliye uçaklarında kalkış mesafesi kısaltmak için monte edilmiş destek Jeppesen amerikada gelişen ve tüm dünyanın kullandığı tüm havalimanlarının yaklaşama ve iniş krokilerinin bulunduğu uçuş kartları K k Hzkilohertz radyofrekansının saniyedeki titreşim sayısı birimi Hertzin 1000 misli KIAS knots indicated airspeed hava süratinin knot cinsinden ifadesi k N kilo Newton motor itiş gücü birimi 1 k N=22484 lb/st knot (kt) saatte bir deniz mili (nm) değerinde havacılık hız birimi 1 knot 1.8 km /saate eşittir uçağın hızı söylenirken şu kadar knot (nat okunur)denir.ARA advisory radyo area uçuş bilgilendirme bölgesi ARFOR area forecast bölge meterolojik tahmini ARM anti radiation missile radar tahrip füzesi ARP aerodrom referans point havaalını referans noktası AS altostratus bulutları ASDAaccelerate stops distance available hızlanıp durmaya yetecek pist uzunluğu var ASI airspeed indicator hava hızıölçeri uçağın havadaki hızını ölçen cihaz ASM air to surface missile havadan yere füze Aspect ratio uçağın kanadının inceliğini ve akıcılını nitelemeye yarayan ölçü-oran ASR altimeter setting region altimetre ayarlama bölgesi kontrolör tarafından verilen bilgiler doğrultusunda QNH ayarı yapılması ASRAAM advanced short range air-to-air missile geliştirilmiş havadan havaya kısa menzilli füze ASW anti submarin warfare denizaltı karşı harbi ATA actual time of arrival kesin varış süresi ATCair traffic control hava trafik kontrolü ATCAair traffic kontrol asistanı hava trafik kontol assistanı ATCC air traffic control center hava trafik kontrol merkezi ATCO air traffic control officer hava trafik kontrol görevlisi ATD actual time of departure kesin kalkış süresi ATIS automatic terminal information service otomatik terminal bilgilendirme sevisi banda kaydedilmişi güncel bilgileri yayınlar ATLB air transport liscensing board hava taşımacılığı tescil dairesi ATM airspace and traffic menagement havasahası ve trafik idaresi ATPL airtransport pilot lisance hava taşımacılığı pilot lisansı 20000 kg üstü uçakları kullanacaklar için gereklidir ATS air traffic service hava trafik hizmeti ATSORA airtraffic service outside regulated area kontrol dışı bölgede hava trafik hizmeti ATZ areodrom traffic zone havaalanı trafiği bölgesi bir hava alanının en uzun pistinin orta noktasından itibaren 2 yada 2,5 nm (4km) çapında ve yerden 2000 feet (600metre) yüksekliğe kadar korunan alandır.asıl göstergeler ise HDD head down display olarak adlandırılır I IAC instrument approach chart aletli yaklaşma haritası IAOPAinternational council of aircraft owners and pilot association uluslar arası uçak sahipleri ve pilotlar derneği conseyi IAP instrument approach procedures aletli yaklaşma usulleri IAS indicated airspeed bir uçağın hava içindeki hızı.