Yasaklanan zayıflama ilaçları isimleri 4.sınıf


(7) Canl hayvan ve hayvansal rnlerin sahipleri, ithalatlar, nakliyecileri ve satclar, Bakanlk tarafndan istenen kaytlar tutmak, istendiinde her trl bilgi ve belgeyi vermek, kontrol ve denetim srasnda her trl kolayl gstermekle ykmldr.Yasan kapsam, hastaln seyrine gre daraltlabilir veya geniletilebilir.Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Zayıflama İlaçları İle İlgili Düzenleme İle İlgili Soruları Yanıtlıyor.Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.reme rnlerinin uygulanmasna ilikin esaslar Bakanlka belirlenir.(6) Gerek veya tzel kiiler, hayvan gen kaynaklarnn korunmas, slah, gelitirilmesi, yaygnlatrlmas ve pazarlama amacna ynelik zel hukuk hkmlerine tabi birlikler eklinde organizasyonlar kurabilir.Bakanlk her yl, bte imknlar, hastalklarla ilgili bilimsel veriler ile eradikasyon ve kontrol programlarna gre, tazminatl hastalklardan hangilerine tazminat demesi yapacan, deme yaplacak yerleri ve uygulama zamann belirler.(2) hbar mecbur bir hastala kar koruma salamak amacyla, resm veteriner hekim veya sorumluluundaki yardmc salk personeli ile yetkilendirilmi veteriner hekim tarafndan yaplan a ve serum uygulamas nedeniyle ld resm veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanlarn bedelleri hayvan sahiplerine tazminat olarak denir.(3) Sahipleri tarafndan hasta olduklar Bakanlka belirlenen usullere gre bildirilmeyen veya hasta olduu bilinerek satn alnd tespit edilen hayvanlar, Bakanlka belirlenen belgeler bulunmakszn nakledilen hayvanlar, Bakanlka uygulanmas istenen test, tedavi ve alar yaptrlmayan hayvanlar ile kamu kurum ve kurulularna ait hayvanlar iin tazminat denmez.(4) Tazminatlar, iletmenin bulunduu mahallin rayi bedelleri dikkate alnarak yerel kymet takdir komisyonu tarafndan belirlenir.(1) Canl hayvan ve hayvansal rnlerin sevklerine ilikin hususlar ile canl hayvan ticareti yapanlar, nakliyeciler ve nakil ile ilgili artlar ve bunlara ilikin ilemler Bakanlka belirlenir.Bu organizasyonlar, tarihli ve 1163 sayl Kooperatifler Kanununa gre kurulan kooperatiflere salanan her trl vergi ve har muafiyetinden ayn koullarla yararlanr., embriyo, damzlk yumurta, ipek bcei tohumu, larva ve oul gibi rnleri retenler, depolayanlar ve datanlar Bakanlktan izin almak zorundadr.Yerel kymet takdir komisyonu, bir Bakanlk temsilcisi, mahallin mlk idare amirinin belirledii bir ye ile hayvan sahibinin konuyla ilgili sivil toplum kurulular temsilcileri arasndan seecei bir ye olmak zere kiiden oluur.(1) nsanlar tarafndan tketilmesi amalanmayan hayvansal yan rnlerin toplanmas, tanmas, depolanmas, muamele edilmesi, ilenmesi, imha edilmesi, piyasaya arz edilmesi, ithal veya ihra edilmesi, transit tanmas ve kullanlmas aamalarnda, insan ve hayvan salna ynelik tehdit ve evresel zararlarn nlenmesine ilikin tedbirler Bakanlka ve mevzuat gerei bu hususta yetki ve sorumluluklar bulunan Salk Bakanl, evre ve Orman Bakanl ve ileri Bakanlnca alnr.Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Zayıflama İlaçları İle İlgili Düzenleme İle İlgili Soruları Yanıtlıyor. Bu hususlarla ilgili Bakanlka belirlenen artlara uyulmas zorunludur.(1) Hayvan sahipleri veya bakmndan sorumlu kiiler, hayvan refahnn salanmas amacyla, hayvanlarn barnma, bakm, beslenme, salk ve dier ihtiyalarn karlamak, sorumluluklarndaki hayvanlarn insan, hayvan ve evre sal zerinde oluturabilecekleri olumsuz etkilere kar gerekli nlemleri almakla ykmldr.