Yerde zayıflama hareketleri indir


Okul gelişim planı, stratejik plan doğrultusunda yıllık olarak uygulanacak bir plandır.Stratejik planlamanın yıllık uygulama planına dönüştürülmesi okul gelişim planı biçiminde olacaktır.Oluşturulan teknoloji odasında, belli aralıklarla bilgisayar ve internetle ilgili personelin istekleri doğrultusunda bilgisayar öğretmeni ya da bu konuda yeterli öğretmenlerin bilgilendirme yapması. Okulu ve faaliyetlerini tanıtan dergi çıkarılması Faaliyet 4. Eski mezunların araştırılarak öne çıkanların tespit edilip okulla ilişkilerinin sağlanması Faaliyet 1. Toplantı salonunun oturma ve ses düzeninin oluşturulması Faaliyet 6. Yangın tüplerinin sayısını artırmak ve bakımını yaptırmak Faaliyet 2. Öğrenci ve araç girişinin ayrı yerlerden sağlanması Faaliyet 5. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 1-Okuldaki eğitim-öğretimden, fiziki olanaklardan memnun olan veli sayısı 2-Okul kütüphanesinden yararlanan öğrenci sayısı 3-Okuldaki Yangın Söndürme Cihazı sayısı 4-Güvenlik amaçlı sistem sayısı Stratejik amaçların ve hedeflerin, belirlenen vizyon ve misyona hizmet etmesi, vizyon, misyon ve değerler ile uyumlu olması gerekmektedir.(Dereceye girenlere ödül verilmesi, öğrenci adına başarı belgesi düzenlemek, hediyeler vermek vb..) Faaliyet 2.Milli ya da yerel düzeyde düzenlenecek her türlü yarışma ve faaliyete öğrencilerin aktif katılımını sağlamak.Eğitim-öğretim alanında başarı gösteren öğrencileri teşvik etmek. , başarısızlık nedenleri, özgeçmiş hazırlama vb..) uygulamak. Öğrencilerin farklı kişilik özelliklerini geliştirmek ve desteklemek. Okulda ve ilçemizde düzenlenecek voleybol, basketbol, futbol, satranç, atletizm, bilgi yarışması, kompozisyon ve şiir yarışmaları vb.. Çeşitli konularda konferanslar, sosyal ve kültürel etkinlikler hazırlamak. “Spor barış ve kardeşliktir” mesajını çocuklara vermek. Üst eğitim kurumlarını ve meslekleri tanıtmak Faaliyet 2. Sportif ve kültürel faaliyetlerde başarılı olan öğrencileri ödüllendirmek. “Her öğrenci eğitilebilir ve öğretilebilir.” anlayışını uygulamak. Velilere eğitim ve davranış psikolojisi üzerine okulda konferans düzenlemek. (“Farklılık kusur değil; güzellik ve zenginliktir”) Faaliyet 3.