Yüz germe ameliyatının etkisi ekşi


Obezite nedeniyle ameliyat olan hastalardan duyduklarımız ameliyatın mucizevî yararını ispat ediyor. Ameliyat süresi ve hastanede kalış süreleri, bütün obezite cerrahisi yöntemlerinden çok daha kısadır. Osmaniye özel Yeni Hayat Hastanesi Kurumsal İlişkiler Direktörü Esef Gök, hastanemizde 2 yıldır görev yapmakta olan kalp damar cerrahisi kliniği uzmanı Op. Cem ATİK’ten Kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi kliniği servisi hakkında bilgi aldı. Mehmet Kazım Berköz ve ayrıca Osmaniye ilinde yaklaşık 12 yıldır hizmet vermekte olan kardiyoloji uzmanlarımız Salih Paker ile gece gündüz demeden Osmaniye ili ve çevresinin kalp hastalıklarını tanı ve tedavi etmekteyiz.Atik; “Kardiyoloji ve Kalp cerrahisi klinik konseyinin kararı ile hastalara cerrahi operasyon önerilir. Ancak ortalama 2-3 damara bypass kararı alınmaktadır.Koroner arter bypass cerrahisi ile tıkalı veya daralmış bölgenin ilerisine, vücudun başka yerlerinden alınan toplardamar veya atardamarlarla yeni yollar oluşturulur.Böylece bozulmuş kan akımı yeniden sağlanmış olur.” dedi. Atik; Bu ameliyat için, “Atardamarlar; göğüs içinden alınan göğüs içi arteri(iç meme arteri), koldan alınan radiyal arter ve karın içindeki mide arteri, Toplardamarlar; hastanın bacağından alınan safen venler kullanılabilir.Kenan Yüceyle Şişmanlık ( Obezite ) ile ilgili Röportaj yaptı. Yüce: İnsanların boy ve kiloları arasında olması gereken orantı vücut Kitle İndeksi ile ölçülmektedir. Gök: Şişmanlık tedavisinde kullandığınız ameliyat yönteminden bahsedermisiniz?(Kilo/metre cinsi boyun karesi) Örnek 120 kg, 167 cm boy (VKİ= 120/ 1,67×1,67) Gök: Şişmanlık hastalık mıdır? Şişman hastaların beklenen hayat süreleri normal kilolu kişilere göre 5-15 yıl daha azdır. Yüce: Aslında şişmanlığın asıl tedavisi, diyet ve spordur. Bu nedenle bu yabancı cisimlere bağlı aşırı bulantı-kusma gibi sorunlar görülmez.Koroner by pass cerrahisi, Kalp Kapak Tamir ve değiştirme ameliyatları, Aort anevrizma ve disekyonu gibi yüksek riskli ameliyatlar, Lazerle varis cerrahisi, Fistül ve kalıcı katater yerleştirilmesidir. Cem Atik’e Koroner Bypass ameliyatı kimlere ve nasıl yapılır diye sorduk.Hastalarımız İstanbul, Uşak, Gaziantep gibi çok uzak şehirlerden de gelmektedir. Hastalarımızın ilk ay 15 kg kaybettiklerini gören hastalar bize müracaat etmektedir. Tamamen laparoskopik olarak uygulanan Mide Katlama ameliyatından sonra hızla normal hayatınıza dönersiniz. Kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız, Osmaniye Özel Yenihastanesin’de yapılan ve en güvenilir yöntem olan mide katlama ameliyatı ile sizi bu hastalıktan kurtarıyoruz” Dedi.Yüce: Yeni Hayat Hastanesinde 1 yıldan beri obezite tedavisi için ameliyat yapıyoruz. Midenin kendisi kendi üzerine katlanarak içeriye doğru katlanır ve dikişler ile tespit edilir. Mide Katlama ameliyatında, mide kesilip alınmadığı veya ince bağırsaklarda yeni bir yol oluşturulacak bir işlem yapılmadığı için, tamamen geri döndürülebilen bir zayıflama yöntemidir. Mide Katlama ameliyatı hem ameliyat süresinin kısa olması, hem yabancı bir cisim kullanılmaması hem de hastanede kalış süresi çok kısa olması nedeniyle, en ekonomik mide küçültme ameliyatıdır.Hastanemize başvuran hastaların belli bir kısmı ileri yaşlı , ikincil organ problemleri olan ve komplike vakalardan oluşmaktadır. Atik; Hastanemizde yılda yaklaşık 2500 kalp ve damar anjiyosu, 100’e yakın elekrofizyolojik çalışma, 300’e yakın açık kalp ameliayatı ve 100’e yakın lazerle varis ameliyatı yapılmaktadır.Osmaniye Özel Yenihayat Hastanesi, Kurumsal İlişkiler Direktörü Esef Gök, Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Dr.Gök: Sayın Kenan Yüce, Bölgemizde ilk kez Yeni Hayat Hastanesinde kapalı yöntemle şişmanlık ameliyatlarını başlattınız? Doktor bey, bakın ben yıllardır ayak ayaküstüne atarak hiç oturamadım. Doktor Bey, hayatım boyunca bir takım elbise giyemedim. Elim yetişmiyor, göremiyorum, Yaz gelsin istemiyorum göbeğimin altında ve meme altlarımda pişiklerden kurtulamıyorum. Mide Katlama ameliyatında mide hiçbir şekilde kesilmez ve zarar görmez.